Sel blir flådd levende

12. november 2009 0:13 av Uzma Rana 

Norge tar opp EUs forbud mot handel av selprodukter i WTO

– Selfangsten i Norge og Canada er en næring der dyrene drepes hovedsakelig for deres pels, for å forsyne motebransjen, sier Odd Harald Eidsmo informasjonsansvarlig fra dyrebeskyttelsen Norge.

Samtidig prøver selfangstnæring å tvinge frem et marked for selprodukter som ikke er etterspurt for å forsvare fangsten, ifølge artikler fra dyrebeskyttelsen Norge.

Selv om fangstmetoder og regelverket i Norge er bedre enn i andre land må en ta hensyn til det som skjer i praksis. Dyrebeskyttelsen mener tall og statistikker om avlivningseffekt er utdatert og vanskelig å finne. De mener skadeskytning er en realitet, selen blir drept med rifle eller hakapik og blir vitne til hverandres død.

– Det at Norge argumenterer med å holde fiskebestanden i orden er lite holdbart. Det er ikke så enkelt mener Eidsmo.Dyrebeskyttelsen mener det er beklagelig at Norge er ute av stand til å se etiske problemer som oppstår i selfangst.

Vil fortsette handel

–Norge har bedt om tvisteløsningskonsultasjoner i WTO. Regjeringen mener EUs vedtak mot handel av selprodukter strider med WTOs regler på flere sentrale punkter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i pressemelding på regjeringens nettsider.

Både Norge og Canada er sentrale i selhandel og ønsker løsninger på å kunne fortsette sin handel innen rimelig etiske forhold. Den 16. september ble det vedtatt forbud mot omsetning av selhandel i EU. Forbudet vil trå i kraft 20. august 2010.

Statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri– og kystdepartementet mener dette er en viktig sak for regjeringen. I pressemeldingen argumenterer han for selfangsten som en viktig del av norsk sjøpattedyrpolitikk og fiskeriforvaltning. Han mener forbudet undergraver muligheter til å drive forsvarlig økosystembasert forvaltning av naturressurser.

sealmn002-cu3

Selfangst i Canada

Stengt for kommentarer.