Mattilsynet lar dyr lide

10. november 2009 14:32 av Gro Wangberg 

Før helgen ble det avdekket at 17.000 kyllinger var grovt vanskjøttet av sin eier.

Mattilsynet gjør ikke jobben sin når de ikke anmelder grove og  omfattende lovbrudd innen dyrevelferd, mener jurist Live Kleveland i dyrevernalliansen

-  Mattilsynet vil bare anmelde etter at alt annet er prøvd. Dette mener vi er helt feil. Det er snakk om overgrep mot dyr, og de ansvarlige er ofte gjengangere, sier Kleveland.

Store etseskader
Kyllingene som ble levert til slakt i forrige uke hadde store sår etter etsing fra urin og var uegnet som mat.

- Opptil 90 prosent av dyrene hadde ulike grader av svi- og etseskader i huden. 16 prosent ble kassert fordi dette var sår som gikk inn i skinnet og delvis inn muskulaturen, slik at de var totalt uegnet som mat, sier Jan Kåre Bjørkås, seksjonssjef i Mattilsynet, til NRK.

Han mener dette er en dyreverntragedie, siden det gjelder et stort antall dyr og  sviskader er veldig smertefullt.

Kyllingbonden er av Mattilsynet stemplet som en gjenganger. Han har også tidligere levert gjennomskitne og mishandlede dyr.

Dyrevernere anmelder
Dyrevernorganisasjonen Noah var først ute med å politianmelde saken. Jenny Rolness i NOAH mener at dette helt klart er Mattilsynets ansvar.

- Mattilsynet tar ikke ansvaret sitt alvorlig når de lar slikt skje igjen og igjen, sier Rolness.

Det ble i fjor anmeldt 59 brudd på dyrevelferdsregelverket, av dem var 12 fra dyrevernere.

Dyrevernerne fra flere organisasjoner er rystet over at manglende kontroll kan få slike konsekvenser.

- Vi har ikke kapasitet til å gjennomføre tilsynsbesøk hos alle hvert år, sier Hege B. Bysheim , veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet.

- Vi foretar kontroller etter en risikovurdering som både baserer seg på tips fra publikum og Mattilsynets egen vurdering, sier Bysheim.

Jenny Rolness i Noah mener det bør være kontroll av alle produsenter  hvert halvår, og at straffbare forhold må få større konsekvenser for bøndene.

- Det verste er at de produsentene som får reaksjoner fra Mattilsynet får lov til å fortsette, selv om de har vist en tydelig mangel på forståelse for hvordan dyr skal ha det.  Disse tilfellene burde følges opp i rettsvesenet, sier Rolness.

Stengt for kommentarer.