I hus med overskudd

22. oktober 2009 15:53 av Eirik Hind Sveen 

Anleggsbedriften Thor og Bjørnar Workinn i Tromsø leverer stabilt i pluss. Mandag flyttet de inn i et flunkende nybygg, etter 51 års administrasjon fra brakkerigger.

I hus: Daglig leder Kari Workinn kan omsider flytte inn i nytt bygg etter at bedriften har holdt til i brakkerigger i 51 år. "Spare-Kari" har gjort familiebedriften til en stabil overskuddsbedrift.

I hus: Daglig leder Kari Workinn kan omsider flytte inn i nytt bygg etter at bedriften har holdt til i brakkerigger i 51 år. "Spare-Kari" har gjort familiebedriften til en stabil overskuddsbedrift.

I 2007 leverte bedriften et overskudd før skatt på rundt 10 millioner, og en total omsetting på over 40 millioner.

– 2007 var det beste år i manns minne. I fjor fikk vi langt færre oppdrag, sier daglig leder Kari Workinn til Norgesnytt.

Bedriften har for tiden oppdraget med å kjøre bort 480 000 kubikk stein, fra tunnelutbyggingen på Larseng utenfor Tromsø.

Overskudd i bunnår
I 2008 merket Thor og Bjørnar Workinn AS bølgene av den verdensomspennende finanskrisa, som rammet bygge- og anleggsbransjen spesielt, men klarte likevel å levere et bedriftsoverskudd på over to millioner. Total omsetting i 2008 var 20 millioner.

– Ingen bransjer opplever flere og større ”ups & downs” enn denne, sier Kari.

– Vi har trailere som kjører nye maskiner fra Oslo, og opp til Troms og Finnmark. Når det ikke selges maskiner har vi også mye mindre å gjøre. Slik merket vi det i 2008.

Etter en rolig vår på oppdragsfronten i 2009 med labre kvartalsresultater, har høsten blitt betydelig mer hektisk for bedriften – som er spesialisert på graving, riving, massetransport og spesialtransport.

– Målet i år er likevel bare å komme i pluss, sier Kari.

Drev med underskudd
Thor og Bjørnar Workinn AS er blitt kjent for sine dyktige sparetiltak, men har nå stukket et lite hull i pengesekken for sin egen velstand.  Det nyoppførte bygget er hele 500 kvadratmeter stort. Det inneholder blant annet kontorfasiliteter, pauserom og dusj. I tillegg er et verksted under oppføring rett ved bygget.

– Nå er det slutt på frossent vann og snøstorm på kontorpulten, smiler Kari Workinn. Og legger til:

– Et nybygg var et helt nødvendig gode for oss.

Etter at hun overtok familiebedriften i 1993, har hun utnevnt seg selv til ”Spare-Kari” – og sparing har vært nødvendig for å få flyt i økonomien.  Thor og Bjørnar Workinn var – frem til Kari overtok stafettpinnen i lederskapet etter faren og onkelen i 1993 – en underskuddsbedrift.

– De var anleggsfolk og ikke like flinke til å ta vare på papirer. Det var å bygge veier som interesserte dem, ikke kontorarbeid. De gjorde regnskap på søndagskveld på spisebordet.

Vasker gulv

Nytt verksted: Rett ved nybygget fortsetter byggeaktiviteten.

Nytt verksted: Rett ved nybygget fortsetter byggeaktiviteten.

Samme år ble bedriften også omgjort til et aksjeselskap. Suksessformelen forklarer hun på følgende måte:

– Vi var steikende flink å jobbe hardt, og hadde i tillegg svært mange oppdrag.

Kari forteller om viktigheten av at en liten bedrift har kompetanse i alle ledd og trekker frem seg selv som et utpreget gulvvasker. Hun mener det er viktig at folk skal kunne gjøre forskjellige oppgaver når de er på jobb.

– Vi måtte få et system på hele bedriften. Vi hadde for eksempel en medarbeider som regnskapsfører, som var god på regnskap men som ikke forsto bransjen. Hun måtte vi kvitte oss med og la en ekstern bedrift overta regnskapsdelen. På den måten sparte vi nesten et årsverk, bare for å ta et ”spare-eksempel”.

Thor og Bjørnar Workinn AS har i dag 17 hele årsverk – de fleste som maskinførere.

Tungt beskattet
Kari mener det er vanskelig å drive små bedrifter med dagens skatteordninger, og håper på et politisk regimeskifte i Tromsø ved neste korsvei i 2011.

– Vi lider under høy beskatting. Slik er det i private bedrifter. Vi blir straffet for å eie aksjer i samme bedrift som vi selv jobber i. Samtidig lager vi arbeidsplasser for byen.

Hun savner den tidligere praksisen med at det var mulig å sette av penger uten at de havnet i skattesluket, og mener små bedrifter blir alt for tungt beskattet.

– Før kunne man – hvis det var lite å gjøre og man visste at det kom en kjempestor jobb i februar – sette av penger på en konto. Så kunne man kjøpe seg en lastebil i februar. Det kan man ikke lenger. Det er slutt på avsettingsmidler.

Stengt for kommentarer.