Mulighet for godt boligkjøp i utlandet

24. september 2009 17:14 av Eirik Hind Sveen 

Store prisfall i Europa kan gjøre det investeringsgunstig å kjøpe bolig. Men boligkjøp i utlandet kan også være en risikosport.

Norske boligpriser har nå lagt seg på samme nivå som i toppåret 2007 – og ventes å stige ytterligere. Med å rette nesa nedover, og  mot kontinentet kan boligkjøpere i beste fall gjøre et bedre kjøp – hvis mål er å tjene penger på investeringen.

– Det har vært prisnedgang de fleste steder og det er gode muligheter for å gjøre et godt kjøp der man får mye leilighet for ikke så mye penger, sier Terje J. Tvete, daglig leder ved Ring Utland.

Han forteller om stor etterspørsel Frankrike, Tyrkia og Spania – tett fulgt av Hellas og USA.

– Fra våren etter påsken har vi hatt en formidabel stigning i henvendelser etter et veldig stille år i 2008. Det virket som om alle nærmest forstod samtidig at finanskrisa ikke var så stor som antatt.

Tyrkisk prishopp?
Tvete har spesielt sterk tro på Tyrkia – som gjennom mange år har forsøkt å bli medlemmer av EU. Tyrkia har gjennom finanskrisa vist seg som et stabilt marked med marginale nedganger i boligprisene. Prisene har gjennom mange år vært behagelig – sett med norske øyne.

– Investeringsmessig kan Tyrkia være bra. Der kan man få en stor leilighet med to soverom for syv til åtte hundre tusen. Tyrkia nærmer seg EU i tilpasning, og når de kanskje omsider kommer med i EU kan dette føre til store prishopp, slik vi så i Spania for 20 år siden.

Tvete mener det fort kan lønne seg å investere i utlandet, framfor det etter hvert temmelig prisstive norske boligmarkedet.

– Jeg er ikke noen ekspert på innlandsmarkedet men fritidsboliger i Norge er generelt dyrt, så det kan muligens lønne seg med investering i utlandet nå som prisene er lave der.

Konservative
60 000 nordmenn eier nå i utlandet. I toppåret 2007 var det 10 000 nordmenn som kjøpte feriebolig i utlandet – og i år ventes det å bli rundt 5000, ifølge Prognosesenteret, som er et markedsanalyseselskap for byggenæringen.

– Dette er et konjunkturfølsomt marked og finanskrisa har egentlig ikke hatt så mye å si for interessen, sier Bjørn-Erik Øye ved Prognosesenteret.

– Mange land, som for eksempel Brasil, blåses opp – men i bunn og grunn er nordmenn konservative når de skal kjøpe feriebolig i utlandet og velger Sverige og Spania.

Han peker på USA som en god plass i investere hvis målet er å tjene på det.

– USA har hatt en enorm nedgang i boligmarkedet, men dette vil komme til å snu.

Bør være forsiktig
Rektor ved BIs institutt for regnskap revisjon og juss, Dag Jørgen Hveem, mener nordmenn ikke bør ha noen umiddelbare forventninger om fortjeneste, ved boligkjøp i utlandet:

– Hvis man bare skulle se på et prisfall alene og fastlå med stor sikkerhet at det var lurt å investere, ville prisene ut fra økonomisk teori allerede vært på vei opp. Mange markeder har et veldig begrenset potensial på kort sikt. Markedene er selektive og differensierte, sier han.

Wheem mener at flere av de ettertraktede boligkjøpsdestinasjonene i Europa ikke nødvendigvis er attraktiv med tanke på fortjeneste:

– Et eksempel er nede i Marbella-traktene der det har vært en enorm utbygging – også i en rekke usentrale områder som man må ha bil for å komme seg noen steder. Her er det stor prisdifferensiering i samme område, sier han og trekker frem byggeprosjekter med dårlig tilgang til hav som eksempel.

Ifølge professoren er det generelt mer risikabelt å investere i utlandet enn hjemme. En voldsom utbygging i enkelte markeder i Sør-Europa kan ha gjort det vanskelig med tanke på prisvekstspotensialet. Han peker også områder med stort tilbudsoverskudd som steder man skal være forsiktig med. Wheem mener likevel man kan gjøre et godt kjøp, men da bør man ta en rekke forhold i betraktning:

– Hvis det er planer om utbygging av en god infrastruktur, kan man gjøre et godt kjøp i et utviklingsområde, men ikke uten risiko. Utgangspunktet er som vanlig beliggenheten.

Stengt for kommentarer.