Stortingsvalg 09

14. september 2009 12:29 av Rune Geisnes 

Norgesnytt snakket med fem tilfeldige velgere i det
gamle arbeiderklassestrøket Lademoen. Resultatet
var ikke overraskende rødt og grønt.

Anette Østbu (34) Stemte Sosialistisk Venstreparti.

Anette Østbu (34) stemte Sosialistisk Venstreparti.

Bjørn Lien (52) Stemte Høyre.

Bjørn Lien (52) stemte Høyre.

Sverre Sundset (44) Stemte Arbeiderpartiet.

Sverre Sundset (44) stemte Arbeiderpartiet.

Stig Jørgensen (40) Stemte Sosialistisk Venstreparti.

Stig Jørgensen (40) stemte Sosialistisk Venstreparti.

Tom Kulen Krogstad (29) stemte Arbeiderpartiet.

Tom Kulen Krogstad (29) stemte Arbeiderpartiet.

Stengt for kommentarer.