Nordmenn i krig

11. september 2009 13:56 av Rune Geisnes 

For første gang letter det norske forsvaret litt på teppet og gir allmennheten et lite innblikk i yrkessoldatens hverdag. Våre demokratiske krigere er et kunstverk ment for ettertanke.rune jakobsen

Vitnesbyrd fra Afghanistan
Det norske forsvaret har aldri gjort noe liknende som denne videoinstallasjonen.
- Det er jo nybrottsarbeid på en litt skummel arena. Utenlandsoperasjoner er et veldig omdiskutert tema, men jeg synes det er bra at vi gir Norges sivilbefolkning muligheten til å forstå soldatene som er i utenlandstjeneste, sier Jakobsen.
Opplysninger om utenlandsoperasjoner har vært et tema har siden Norges deltagelse i Irak. Brigader Jakobsen mener støtten fra det norske folk ikke har vært for dårlig, men at de som tjenestegjør i utlandet ofte kan føle det slik via den tabloide mediedekningen.
- Når en mor må rettferdiggjøre at hennes sønn tjenestegjør i Afghanistan så er det noe galt tenker jeg. De ofrer mye de som drar ut, noe vitnesbyrdene i denne forestillingen også viser. De som må ta et liv, de tar et liv på vegne av oss. Det norske folk representert av Stortinget har sendt dem ut fordi det tjener Norges interesser, ikke direkte identifiserbart men indirekte, det kommer ikke alltid klart frem, sier Brigader Jakobsen.

Grunnen til at Forsvaret brukte en kunstner til dette prosjektet var for å få fram noe ekte og at det skulle bli en totalopplevelse for publikum.
- Vi har mange flinke mediefolk, men jeg tror en sivil produsent og en kunstner er flinkere enn oss til få fram budskapet i dette prosjektet som handler om åpenhet, å få fram soldatenes historier, kanskje bryte ned noen stereotyper og gi folk hjemme en bedre forutsetning for å forstå både den enkelte soldat og hva vi gjør ute, sier Brigader Jakobsen.

“Jeg tenkte ikke så mye over at det var mennesker da jeg skjøt. Det var dem eller oss”.

Tone, skarpskytter

våre demokratiske krigere

Produsenten og kunstneren
Videoinstallasjonen Våre demokratiske krigere er laget på oppdrag fra Forsvaret av kunstner og designer Anders Tomren.
- Forsvarssjefen ville ha Rustkammeret militærmuseum i Trondheim som arena da han ga FAKT (Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon) oppgaven med å vise hvordan forsvaret blir i framtiden, sier produsent Agnethe Kristin Mikkelsen.
Mikkelsen hadde ikke lyst til å lage en tradisjonell museums utstilling. Hun la listen høyt og ville lage noe som kunne revolusjonere museums verden, men også skape ettertanke hos tilskueren. Mikkelsen som kjente Anders Tomren fra før, tok kontakt og spurte om hun kunne få se ”skrytealbumet” hans.
- Jeg fikk se alt Anders hadde laget og jeg kjente jeg ble berørt av hans kunst, sier Mikkelsen.

Installasjonen blir til
Etter møtet gikk Mikkelsen og Tomren i hver sin tenkeboks før de møttes igjen tre uker senere. Mikkelsen var den første av de to som luftet sin ide. Hun ville lage informasjonsbrosjyren som aldri ble laget om hvorfor norske styrker blir brukt i internasjonale operasjoner. Alt falt på plass og de ble fort enige. Tomren hadde en klar visjon om hvordan han ville utforme videoinstallasjonen.
- Da var det bare å få fram sannheten, vise hva myndighetene bruker menneskene i Forsvaret til, hvor de blir plassert rundt i verden og hvordan de ønsker å fremstå. Da var det viktig å sette fokus på noe alle kunne kjenne seg igjen i, ”få et eierskap til” som Anders bruker å si, og det er en viktig setning, sier Mikkelsen.
Det er lenge siden prosjektet startet. Kunstneren synes prosessen har vært lang, men den har vært verd strevet.
- Det å møte og bli kjent med disse fem menneskene har vært en bra opplevelse. Prosessen har ikke endret meg politisk, men det å møte mennesker som har militæret som yrke var en liten åpenbaring, de er jo bare vanlige mennesker også de, sier Tomren.

Utstilling for alle
Det var aldri noen målsetning at videoinstallasjonen skulle få 18-års grense, så enkelte deler av intervjuene ble klippet bort.
- Det er jo mennesker som har opplevd og vært med på mye det er snakk om her, men vi måtte lage en utstilling som alle kunne se. Det var aldri aktuelt å lage to versjoner, men jeg synes vi har kommet til en versjon som er veldig presis, den er hverken tabloid eller graver for mye, sier Tomren.
Mikkelsen mener forestillingen passer for skoleelever og oppover, men også andre yrkesmilitære og deres familier kan ha god nytte av den. Hun reiste sist jul sammen med forsvarsjefen til Afghanistan. Der møtte hun en veteran som hadde vært ute på mange utenlandsoppdrag.
- Når jeg spurte om hva som var den største utfordringen med utenlandsoppdrag, svarte han: ”det er når jeg kommer hjem”. Han følte at han hadde ingen å prate med, og at de hjemme ikke ville forstå hvordan han hadde hatt det. Derfor tenker jeg at denne utstillingen må også være høyaktuell for de som har deltatt i utenlandsoperasjoner. De kan ta med seg sine nærmeste til forestillingen slik at de også kanskje kan få en bedre forståelse, sier Mikkelsen.

Forsinket premiere
At premieren kommer like før årets stortingsvalg er en tilfeldighet. Videoinstallasjonen skulle egentlig hatt premiere i mai. Men på grunn av utsettelsen ble premieredatoen satt til 8. september som er Forsvarets dag og Luftforsvarets skoler 60-års jubileum.
- At premieren havner mitt oppi valgkampen synes jeg bare et pluss. Det er på tide at politikerne tar fatt i dette temaet og ikke bare de vante temaene de har forberedt seg på. Derfor er det bra at pressen viser interesse for denne forestillingen og setter den på dagsordenen, for dette er en sak som berører oss alle, og som alle bør mene noe om, sier Mikkelsen.

Produsent Agnethe Kristin Mikkelsen og kunstner Anders Tomren tok seg tid til en prat etter premieren.

Produsent Agnethe Kristin Mikkelsen og kunstner Anders Tomren tok seg tid til en prat etter premieren.

faktaboks

Stengt for kommentarer.