Norsk politikk sender soldater ut i krig

22. september 2009 13:15 av Uzma Rana 

Få nordmenn vet hva som skjer ute i felten, på litteraturhuset vises videoutstilling våre demokratiske krigere laget av kunstner Anders Tomren.

– Politikere og vanlige folk har ikke forutsetningen til å forstå tjeneste behov vi har i Afghanistan, sier Peter Wilhelmson felt prest i Telemarksbataljonen i forsvaret, på litteraturhuset. Forsvarets avdeling for kultur, tradisjon og hæren har i samarbeid med norske kunstner og designer Anders Tomren laget en videoinstallasjon. Fem historier fortelles på video, disse handler om vanskelige situasjoner de møter i tjeneste.

Politiske forslag

– Vi får gode tilbakemeldinger på vårt arbeid, at noen politiske partier vil trekke ut styrkene fra Afghanistan er ubegripelig. Vi ønsker å hjelpe og gjøre noe med tragedien og elendigheten. Han forteller at skoler blir bygd og hjelp fører til flere og flere jenter i skole. Han forteller at akkurat den dagen de utfører en operasjon så hjelper det.

–Folket og politikere har ikke innsikt i soldatens situasjon. Hvordan kan de mene å trekke ut noen når vi gjør fredsarbeid som hjelper på langsikt. Det hjelper det store gode, sier Wilhelmson.

– Vi bidrar til å bygge ett relativt trygt samfunn, sier Wilhelmson.bilde

–Arbeid med fred i ett land som har dypt gravende korrupsjon i sitt byråkrati er utfordrende.

Vi har en oppsetnings periode på tre måneder for å lære om kulturelle koder, ulike høflighets fraser.  Alle som blir sendt til Afghanistan er valgt ut med nøye og er på høyt nivå. Dette må til for å oppnå suksess i arbeidet der. Men det er ønskelig for oss å få inn 100 millioner kroner mer for å forlenge oppsetningsperioden, sier Wilhelmson.

–Det hender oppgaver blir ikke utført på grunn av mangel på utstyr, det er frustrerende, sier Wilhelmsen.

Død og lik

Blir de skutt på skyter de tilbake. Soldater og offiserer med utenlandserfaring er tilstede på utstillingen for å svare på spørsmål. De ønsker å gi forutsetning til å forstå en krigers situasjon. I videoinstallasjonen snakkes det åpent om belastninger som redselen, frykt, død og lik. Tap av soldater og frykt for veibomber.

Soldatene forteller at de føler det er verdt å verne Norge og Afghanistan.

 

Kunstneren kan fortelle dagsavisen at poenget med utstillingen er å røre folk. Og anerkjenne jobben de gjør. Med utstillingen ønskes økt innsikt, ettertanke og debatt til hva de gjør i Afghanistan.

Vi tar liv for å redde flere liv, frykten er av den typen som skjerper. Det bidras til mindre terror og sterke samhold, sier en soldat i videoen.

Politisk grunnlag

FN og NATO er fortsatt grunnsteiner i norsk sikkerhetspolitikk. Geopolitikk og stormaktspolitikk har altså stor betydning for norsk sikkerhetspolitikk.

Det at verden får flere stormakter, ofte med ulike interesser, øker risikoen for rivalisering. Dermed øker også faren for bruk av militærmakt for å oppnå politiske mål, særlig overfor småstater.

I dagens globaliserte verden er det også en nær sammenheng mellom utviklingen ute og hjemme. Internasjonal terrorisme og masseødeleggelsesvåpen lar seg ikke stoppe ved landegrensene, og må i betydelig grad håndteres der de har sin opprinnelse.

Sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ved et foredrag i Høyskolen i Buskerud 2. september

Debatt

Politikerene har sendt soldatene ut i krigen. I debatt på litteraturhuset diskuterer ulike partier forsvarspolitikk.

I løpet av perioden Norge har vært i Afghanistan har den rødgrønne regjeringen trukket ut styrker. Dette gjør at arbeidet ikke beholder stamina og kvalitet. Det fører til økning av dødsfall i Afghanistan.

– Når man sender ut styrker må man støtte dem 100 prosent, det er ikke en privat krig for soldatene. Regjeringen må gi dem tilstrekkelig støtte, sier en fra publikum.

Stengt for kommentarer.