Dyreentusiast arbeider med terapihund

19. januar 2009 14:08 av Una Oksavik Oltedal 

AntrozoologiSenteret på Ås tilbyr kurs i dyreassistert terapi for personer med pedagogikk- eller helseutdanning. Tone Lindtveit er en av et femtitalls personer i Norge som har tatt det første kurset.

-Interessen ble vekket da jeg leste en artikkel om dyreassistert terapi i bladet Hundesport for et par år siden, sier Tone Lindtveit. Hun er opprinnelig utdannet omsorgsarbeider, og forteller at hun alltid har vært interessert i å jobbe med mennesker og dyr. Gjennom nesten ti år som helsearbeider har hun erfart hvor stor positiv effekt dyrene har på oss mennesker. Hun forteller entusiastisk om de positive effektene av samværet med dyr.

Dyrene hjelper alle
-Jeg har jobbet mye med mennesker med psykisk funksjonshemming, og sett hvor stor pris de setter på kontakt med dyrene mine, forteller Lindtveit, og legger til at hun synes det er veldig interessant, spennende og gøy å ha hjelp av dyrene i arbeidet.
En av hundene hennes, Sandra, var med på deler av kurset og ble mentaltestet ved AntrozoologiSenteret. Nå jobber Tone Lindtveit og terapihunden Sandra med ei jente som har sosiale vansker, og opplever at dette har veldig god effekt på jenta. I tillegg har Lindtveit et spennende prosjekt på trappene.

Hunden Blå
-Dyreassistert terapi er delt inn i dyreassistert terapi og dyreassistert aktivitet, opplyser Lindtveit. Prosjektet hun skal i gang med, er en dyreassistert aktivitet. Hun vil, sammen med Sandra, reise rundt i de lokale barnehagene i Lillesand der hun bor. Med seg har de historiefortellingen om Hunden Blå, og Mats og Mia, de to barna som eier Blå. Målet med prosjektet er å gjøre barna trygge på hund, samtidig som at de skal lære om farene med en hund.

-Med plansjer vil jeg vise dem situasjoner som for eksempel at hunden Blå har tatt bamsen til Mia, og hvordan Mia best kan reagere på det, forteller Lindtveit. Barna får se på tennene til Sandra, og lære om hvordan de skal omgås hunder til det beste for både barn og dyr.

Viktig at barn lærer hundens språk
Dyreentusiasten har selv tre barn, tre hunder og en hest, og har observert hvor mye flinkere barna hennes er til å omgås hunder, enn barn som ikke er vant til hund.
-Barna som blir bitt, blir oftest bitt av egen hund, forteller Lindtveit. Hun mener at det kreves oppvakte foreldre som lærer barna å lese hundens kroppsspråk. For foreldre som ikke er hundevante, kan boka Dempende signaler av hundetrener Turid Rugaas være til stor hjelp for å forstå hundens kroppspråk, og eventuelle advarsler hunden gir, før det går så langt som til biting.

Dyreassistert terapi ikke eget fagfelt
I følge Christine Olsen, daglig leder ved AntrozoologiSenteret i Ås, er ytterligere forskning, utdanning av personell og utarbeiding av kvalitetssikring noe av det som må til for at dyreassistert terapi etter hvert skal bli anerkjent som et eget fagfelt i det norske helsevesenet.

AntrozoologiSenteret har for tiden spennende prosjekter på Moer sykehjem, Ljungbyveien bo- og avlastningsbolig og Åsgård skole. Prosjektene på Åsgård og Moer kom i gang ved at AntrozoologiSenteret kontaktet institusjonene og tok initiativ til et samarbeid. Ljungbyveien bo- og avlastningsbolig tok selv kontakt med senteret etter at etolog Marianne Osmundsen hadde informert om mulighetene med dyreassistert terapi.
Dyreassistert terapi innebærer systematisk bruk av dyr som en del av et behandlingsprogram. De som jobber med dette bør være fagfolk innen helse og sosial, eller pedagoger, med tilleggsutdannelse i dyreassistert terapi.

Terapihunder mentaltestes
Alle slags dyr kan brukes i dyreassistert terapi, men det vanligste er å bruke hunder. Det er ikke tilfeldig hvilke hunder som brukes.

-Hundene som blir brukt, har gjennomgått en mental test hvor det blir gitt score for forskjellige ting, sier Marianne Osmundsen. Testen er lagt opp for å finne ut av hvor godt hunden passer til å bli brukt i denne typen arbeid.

Stengt for kommentarer.