Blant inuit og isbjørn på Grønland

9. september 2009 9:31 av Pål Magnus Tømmervold 

Han dro for å merke isbjørn i den lille bygda Niaqornat på Grønland. Hør de spennende beretningene fra feltoppholdet til Øystein Wiig.

Øystein Wiig, professor ved Naturhistorisk museum (NHM), vil i denne anledningen fortelle  fra sitt opphold i den lille bygden Niaqornat på Vest-Grønland. Der oppholdte han seg hele april i 2009 for å merke isbjørn ute på drivisen i Baffinbukta.

I Niaqornat bor det ca. 60 grønlendere, som lever av fangst og fiske og er enn så lenge et velfungerende primitivt samfunn.  I området utenfor Niaqornat planlegges det derimot oljevirksomhet.

- Arktis er ikke hellig, hvor ellers skal vi hente energi fra? sier EUs energikommisær Andris Piebalgs til EUobserver.

I den forbindelse vil grønlandske myndigheter ha mer informasjon om vandringene til isbjørnene som lever i området. Våren 2009 ble det derfor merket isbjørn med radiosendere her for å følge deres vandinger i regi av Grønlands Naturinstitutt. Wiig var altså en av de som deltok i dette arbeidet.

- Nå har EU fått enda en fin ide, nemlig oljeboring i Arktis. Europakommisjonen vil åpne hele Arktis for oljevirksomhet. Arktis er i ferd med å smelte på grunn av klimaendringene, og når isen smelter åpner det for enda mer oljeutvinning.  Det hele er ganske så ironisk, skriver “Kamerat Håheim” i sin blogg.

Vi er nært forestående et stortingsvalg, og klimaspørsmålet har blitt hyppig debattert. Politikeren i De Grønne, Jan Bojer Vindheim, er også bekymret over det som skjer i Arktis.

- De nedslående rapportene fortsetter å bli stadig skarpere i tonen. Fra Grønland meldes det for eksempel at iskappen reduseres i aksellererende tempo. Havisen i Arktis har mindre enn halvparten av tykkelsen den hadde 1980, og polhavet kan derfor bli isfritt enda raskere enn tidligere skremmende rapporter antydet, skriver Vindheim i sin blogg.

Isbjørnen finnes i dag bare i sirkumpolære strøk, nærmere bestemt langs kystene i arktisk område. Kanskje vil Wiigs foredrag og observasjoner kaste nytt lys over isbjørnens fremtid?

Tid og sted: 1. november kl. 13:00 , Auditoriet, Zoologisk museum i Oslo.

Stengt for kommentarer.