Grønn duell på Blå

4. september 2009 15:43 av Øystein Tronstad 

Lørdag 5. september inviterer Natur & Ungdom og utestedet Blå til debatten ”Grønn på Blå”. Her møtes fremtredene politikere for å diskutere Norges miljøambisjoner de fire neste årene.

Norgesnytt stilte fem raske spørsmål til debattens ordstyrer, Ingeborg Gjærum, og paneldeltager Knut Arild Hareide.
1.    Hva forventer du av debatten?
2.    Hvilke klimasaker er dere mest opptatt av?
3.    Tror du en borgerlig regjering vil føre en vesentlig annerledes klimapolitikk enn dagens?
4.    Hva tror du miljø/klima har å si for valgkampen og velgerne?
5.    Hvorfor skal folk ta turen til Blå på lørdag?

Ingeborg Gjærum (24), leder i Natur & Ungdom.
1. – Vi håper å synliggjøre hva politikerne faktisk vil gjennomføre, og hva som bare er snakk.
2. – Det må bli oljeindustrien. Vi har Lofoten/Vesterålen, men og det generelle forholdet til utvinning på norsk sokkel.
3. – Vi vil ikke rangere alternativ, men vi setter de samme kravene til begge alternativ. Vi må bli mer offensive.
4. – Ser ut som det har mer å si enn på lenge. Jeg tror vi får et økt fokus på temaet den siste valgkampuka. Ikke bare Lofoten/Vesterålen men og gasskraftverk. Den sittende regjering lovte rensing av gasskraftverket på Kårstø, men de planene er nå utsatt på ubestemt tid.
5. – Det kommer til å bli en kjempedebatt. Politikerne må snakke sak. Få har så mye kunnskap om miljø som Natur & Ungdom, politikerne kan derfor ikke komme unna men må svare for seg.

Knut Arild Hareide (37), 1. kandidat for Krf i Akershus.
1. – At vi viser nye steg i miljødebatten, og at vi får en klargjørelse fra regjeringen angående oljesand.
2. – Oljesand. Det var Krf som la frem et forslag om at StatoilHydro skulle trekke seg ut av oljesand. Regjeringspartiene stemte imot. Norge kan ikke vært knyttet til slik aktivitet.
3. – Ja, det tror jeg så absolutt, vi vil få en mer radikal miljøpolitkk. I en regjering med Høyre, Venstre og Krf har vi to sterke miljøparti. I tillegg anser jeg Høyre som klart mer radikale enn Arbeiderpartiet.
4. – Jeg tror det har stor betydning, spesielt for unge velgere. Og jeg tror det er hovedgrunnen til at Sv nå taper velgere.
5. – Kom om du vil høre fremtredende politikere snakke om noen av de viktigste problemene. Dette er problemer som vi må jobbe sammen for å løse.

Foto: Siri Narverud Moen

Natur & Ungdom inviterer til miljødebatt (Foto: Siri Narverud Moen)

I panelet: Kristin Halvorsen (SV), Knut Arild Hareide (Krf), Torbjørn Røe Isaksen (H), Alvhild Hedstein (V), Ketil Solvik-Olsen (Frp), Marianne Marthinsen (Ap), Erling Sande (Sp) og Elin Voldner Rutle (R).
Dørene åpner kl 18.00, debatten starter kl 19.00.

Stengt for kommentarer.