148 veitrafikkdrepte i 2012

4. juni 2013 15:09 av Steinar Hogstad 

Dette er det laveste tallet siden 1950

I januar kom statistisk sentralbyrå med den foreløpige statistikken over antall drepte i veitrafikken i 2012. Den viste en reduksjon i antall veitrafikkdrepte i 2012. I 2011 omkom 168 i veitrafikken.

Les mer om statistikken her.

– Denne reduksjonen viser at arbeidet vårt gir resultater og at antall drepte stadig går ned, sier June Stubmo fra vegvesenet.

Stor reduksjon

Siden 1970 er antall drepte i trafikken redusert til om lag en fjerdedel. Trafikken er tredoblet i samme periode. June mener en sammenblanding av bilutvikling og flere gode veitiltak skal ha æren.

– Blant annet utbedring av sideterrenget har vært viktig, sier hun.

Hun tror også fartsreduksjonen siden den gang har hatt en del å si. Kroppen tåler ikke et krasj på over 70 km/t. Møte- og utforkjøringsulykker utgjorde 73 % av dødsulykkene i 2012.

Illustrasjonsbilde: Steinar W. Hogstad

Marius Rønningen fra politiet ser de samme grunnene til forbedringen som June. Politiet har også gjort en god jobb mener han.

– Politiet har økt sin tilstedeværelse og det føres kampanjer fra barneskoler og oppover, sier Rønningen.

Menn er verst

47 av 69 drepte bilførere i trafikken i 2012 var menn. I tillegg står menn står for 9/10 fartsovertredelser og 9/10 fyllekjøringer. Rønningen tror ikke det er en tilfeldighet.

– Mannfolk tar større risikovilje i trafikken enn kvinner. De skal ofte tøffe seg, sier politimannen.

Kvinner og menn fra 18-24 år skiller seg ut. Rønningen mener at en ikke er ferdigutviklet som sjåfør før fylte 25 år og har hatt lappen i minst 5 år.

I Finnmark fylke viser den foreløpige statistikken ingen omkomne. Hordaland fylke hadde for andre år på rad flest omkomne i trafikken med 15 omkomne.

Kjøreråd

Her er June og Marius sine billige råd for å bli mer trafikksikker.

-       Ta på sikkerhetsbeltet.

-       Kjør edru.

-       Kjør uthvilt.

-       Følg fartsskiltene.

-       Legg fra deg forstyrrende elementer som for eksempel mobilen, konsentrer deg om å kjøre.

-       Tilpass deg forholdene.

Stengt for kommentarer.