Kommentar: Ingen kommunikasjon i kollektivtrafikken

3. juni 2013 17:00 av Marte Iren S. Kirkesæther 

Tirsdag 30. april våknet Oslo-borgerne opp til beskjed om at halvparten av trikkene var tatt ut av drift på ubestemt tid. Dårlig planlegging blant de ulike aktørene har ført til et elendig kollektivtilbud i hovedstaden sommeren 2013. Passasjerene får svi, ingen får skylden.

De såkalte Italiatrikkene som ble kjøpt inn på slutten av 1990-tallet tåler ikke snø.

På vårparten kunngjorde Oslotrikken AS og Sporveien AS at rundt halvparten av de 72 trikkene de drifter, må tas ut av rute grunnet reparasjon. Går vi inn på Ruters nettside møtes vi av en stjernehimmel av gule prikker, som hver og en signaliserer avvik på de ulike strekningene.

Som kompensasjon for trikkene som er tatt ut av drift, er det satt inn busser. En trikk rommer maksimalt 212 personer. En buss har plass til 88. Likevel sier informasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, at situasjonen er under kontroll.
På Jernbanetorget står menn i refleksivest for å hjelpe til med hvilken ”buss for trikk” som erstatter det opprinnelige tilbudet, og hvor det igjen er satt opp trikk for ”buss for trikk”. Når jeg observerer hva Asperud omtaler som ”kontroll”, tviler jeg på at han selv er bruker av kollektivtrafikken.
I media har det vært snakk om å leie trikker fra Tyskland. Nå viser det seg likevel at flere av de såkalte Italia-trikkene allerede er tilbake i drift, ni dager etter at de ble sendt inn til reparasjon. Fem trikker til er forventet tilbake i løpet av en uke. Å leie trikker fra Tyskland ville vært dyrt, og krevd store ressurser i form av logistikk. Først ble dette sett på som eneste utvei. Nå ser vi at reparasjonene på vognene var mindre enn fryktet.

Cato Asperud sier alt er under kontroll.

Men dette må jo noen ha forutsett? At nesten en tredjedel av alle trikkene er reparert over en periode på to uker, må jo løse en hel del. Og da ha igangsatt henting av trikker fra Tysland ville vært totalt unødvendig. I tillegg er det tydeligvis nok busser å ta av.

Skadene på de trikkene som er rammet er hovedsakelig rust og sprekker. Nå er jeg verken sveiser, mekaniker eller trikkesjåfør, men dette er neppe skader som er kommet over natta. Og sannsynligheten for at samtlige av de 30 trikkene har fått skader nøyaktig samtidig, vil jeg også anse som liten. Det neste jeg da stiller spørsmål ved, er hvorfor ikke noe er gjort før. Tar ikke Oslotrikken AS og Sporveien AS ut trikkene med en gang de får påvist skader? Eller humper de og går til Ruter omsider erklærer unntakstilstand og vi får beskjed om at livene våre som passasjerer står i fare?

Da trikkene ble kjøpt inn i 1999, var det heller ingen som satte spørsmålstegn ved at trikker fra Italia kanskje ikke tåler snø. Det er hovedsakelig dette som har vært problemet de siste årene: snøen. Trikkene ble kjøpt på anbud, og kostnader ble satt framfor kvalitet. Det samme ble gjort i Gøteborg på samme tidspunkt. I dag er 30 av disse 40 trikkene ute av drift. Sporene trikkene i dag kjører i, er heller ikke tilpasset vekten på Italia-trikkene, noe som fører til mer slitasje og nye problemer for denne typen trikker.

Til sammenlikning kjøres de rundt 40 andre trikkene Sporveien AS drifter, som er over 30 år gamle, som aldri før. De er ikke fra Italia, og de tåler det norske klimaet. I etterpåklokskapens lys: Er det ingen som innrømmer at kjøp av de italienske trikkene var en dårlig idé?

Det har også blitt lagt fram forslag om å kjøpe 98 nye trikker. Prislapp? 2,3 milliarder kroner. 600 millioner kroner mer enn byrådets rammer. I tillegg kommer utvidelser av plattformer, ombygging av spor og flytting av fortau. Dette med en prislapp uten beløp.

Neste kritiske dato for kollektivtilbudet i Oslo er 24. juni. Da fører byggearbeidet på den nye Lørenbanen til at Grorudbanen stenges i tre måneder. Det betyr at rundt 40 000 passasjerer må fraktes med buss hver dag. I tillegg blir vi i Gamle Oslo sterkere rammet, da den siste delen av Lambertseterbanen, fra Ryen og til Bergkrystallen, er stengt frem til 9. september fordi stasjonene rustes opp. I mellomtiden må også disse passasjerene fraktes med buss. Hvor får Oslo alle disse bussene fra? Hvor mange busser har vi i Oslo? Står disse lagret i garasjer fram til de plutselig må brukes? Hva koster i så fall dette?

Kaoset hovedstaden nå rammes av innenfor kollektivtrafikken kunne vært unngått. Sporveiene AS, Ruter AS og Oslotrikken AS er tre kompetente aksjonærer innenfor samme område. Likevel uteblir kommunikasjonen internt. Og den offentlige kommunikasjonen, som er kollektivtrafikken selv, svekkes. Dermed må vi stå opp litt tidligere, vente litt lengre, stå litt tettere og bli litt mer irritert før vi kommer oss dit vi skal.

Stengt for kommentarer.