– Nye Bakklandet?

3. juni 2013 12:10 av Kine Tømmerdal 

Trafikken er lagt i tunnel, Rosendal Teater har plass til over tusen publikummere, og barna har fått sin egen katedral. Slik kan østbyens fremtid se ut.

Under kulturkomitemøte i Trondheim 7.mai, ble de nye planene for Rosendal Teater lagt frem. Per Ananiassen, sjef ved Teaterhuset Avant Garden,

presenterte sitt forslag om å flytte Avant Garden opp til Rosendal. Ananiassen vil også ha med seg hele filmmiljøet i Kjøpmannsgata på flyttelasset.

– Dette kommer til å bli det nye Bakklandet, sier en engasjert komitéleder Erling Moe.

Begeistret: Erling Moe, kulturkomiteleder, ser positivt på østbyens fremtid.

Åpent hus

Rosendal Teater har stått tomt siden Cinemateket og Trondheim filmklubb la ned driften i 2010. Bygget, som i dag eies av Trym AS, blir stort sett bare brukt som lagerplass.

I følge Ananiassen vil teateret kunne bli ”østbyens åpne hus”.

– Vi ønsker at folket i østbyen skal kunne bruke og leie Rosendal. Det vil føre til økt inntekt, forteller en engasjert Avant Garden-sjef.

Han poengterer derimot at de ikke ønsker å leie ut bygget til alle og enhver. Fokuset blir på beboerne i området rundt.

– Et fantastisk område

Østbyen har de siste 20 årene vært preget av studenter, innvandrere og sosialklienter.  I 2014 legges hovedveien inn til sentrum i tunnel. Trondheim kommune har ambisjoner for å bedre bomiljøet i området, blant annet med utvidet kulturtilbud.

– Dette blir et utrolig spennende prosjekt. Bydelen kommer til å bli særdeles attraktiv, forteller en ivrig komiteleder.

Allerede i dag har østbyen flere kulturtilbud i bydelen. Lademoen kunstverksted har siden 2012 produsert kunstneriske verk tilpasset bydelen og Lademoparken.

Arbeiderpartiets Turid Stenseth, utdypet sin begeistring underveis i teatersjefens fremlegg for kulturkomiteen.

– Dette kommer til å bli et fantastisk område. Ikke bare er det de voksne som tilbys kulturtilbud, men også barna. Lademoen kirke blir mest sannsynlig ”barnas katedral”, et samlingsted for barn og familier, sier Stenseth.

I følge intensjonsavtalen mellom Rosendal Teater og Avant Garden, plikter Avant Garden å inngå en langsiktig leiekontrakt på 20 år.

600 ståplasser

Ananiassen viste frem bilder av det gamle teateret, og det nye tilbygget på over tre etasjer.

Avant Garden, som i dag holder til i Olav Tryggvassons gate, har plass til 66 publikummere. Ved en eventuell flytting vil kapasiteten øke enormt.

– Bare i det gamle bygget vil vi få 600 ståplasser og nærmere 285 sitteplasser. Det vil bidra til en høyere inntekt, blant annet.

Han fortsatte med å fortelle om det nye tilbygget, som vil ha flere scener og til sammen romme over 300 publikummere.

Vernet

Det gamle byggets fasade, samt deler av inventaret, er i dag vernet.

Flere i kulturkomiteen var klare over dette, og spurte teatersjefen hva som skal gjøres med det vernede inventaret.

– Vi har fått spørsmål om vi ønsker å bygge en såkalt ”black box” inne i teateret. Vi kommer til å benytte oss av mørke scenetepper slik at ingenting av det som er vernet blir endret eller ødelagt, forsikret han komiteen om.

Forklarer: Per Ananiassen (t.v) og Høyres Michael Setsaas, diskuterer Rosendals fremtidsplaner.

Stengt for kommentarer.