Sangglede i over 100 år

28. april 2013 23:32 av Annika H. Jansen 

Det er ikke mye som overlever 100 år, men Damekoret Tonetreff har gjort nettopp det. Og leder for koret, Evy Sypriansen, forteller hvorfor.

– Fra gammelt av var det stor interesse for kor. Og undersøkelser viser at de som synger i kor blir eldre enn de fleste, og vi har et veldig godt miljø og trives med hverandre, forteller Sypriansen.

Undersøkelsen viser at når man synger aktiverer man mange forskjellige deler av hjernen, som kan sammenlignes med en cocktail. Det at så mye av hjernen brukes på samme tid viser seg å være sundt ifølge undersøkelsen.

Det er flere sangere som forteller at det å synge gir dem mer energi og overskudd, særlig på dager der de ikke nødvendigvis føler seg på topp. Trine Mathiesen skriver at undersøkelsen for øvrig viser at det ikke er noe forskjell på amatørkor og profesjonelles humør og levestandard. Damekoret Tonefall har selv medlemmer som er 90 år.

Bare kor for menn
Opp igjennom årene har koret hatt flere navn. Det begynte som Arbeiderpartiets kvinnesangforening i 1909, og hadde første øvelse 13. januar 1910. Allerede på1860-tallet vokste tanken om kor innenfor arbeiderforeningene frem, men alle var for menn.

Sigrid Thomassen, medlem av Grünerløkkas politiske kvinneforening, fremmet et forslag om kor for arbeiderpartiets kvinneforeninger. Og første korøvelse besto av 24 kvinner, som allerede innen to uker var blitt til 37 kvinner.

– Siste gang koret byttet navn var i 1993, og det var da vi ble hetende Damekoret Tonetreff. Selv om koret flere ganger før dette har byttet navn, syntes vi allikevel at det ikke passet å hete noe med arbeiderparti lenger. Vi kommer fra flere plasser, og har ikke noe spesifikt med noen partier å gjøre, sier Sypriansen.

Damene øver på "The long and winding road"

Færre fritidsaktiviteter før
– Før i tiden hadde man ikke så mange fritidsaktiviteter som i dag. Men vi hadde kor, forteller Ida Abrahamsen som selv synger i koret.

Abrahamsen er en av de eldre damene i koret, og bortsett fra Sypriansen, er hun en av dem som har vært med lengst. Det er 31 år siden hun ble med i koret. Hun forteller at selv om det ikke var like mange aktiviteter å gjøre på fritiden før, var kor en flott mulighet.

– Jeg hadde vært med å sunget i kor allerede før jeg begynte her på 80-tallet. Jeg traff Berit Christiansen, som også er med i koret, og sammen bestemte vi oss for å begynne i Damekoret Tonetreff, forteller Abrahamsen.

Uvanlige opplevelser
Damekoret Tonetreff forteller at de har vært med mye forskjellig. En gang sang de i en tatoveringssjappe. Cecilia Kristensen, et av korets medlemmer, eide lokalet. Krokor er også med på lista. De har mange forskjellige seminar, og i mai skal de opp til Landsangertreffet i Trondheim.  Koret blir invitert til jubileumsfester, og nærmeste er Jubileumsfestival i Grorud i november. Grandprix-konsert har de også under belte. På dette arrangementet kom en skuespiller som spilte hele korets historie fra korets ”fødsel” frem til nyere tid.

Koret har ingen opptakskrav til de som vil være med. Eneste kriteriet er at du må være glad i å synge. Noter trenger man ikke å kunne.

– Vi synger alle mulige sjangre. Alt fra klassisk til pop. Rock til folkemusikk. Vi ser på oss selv som ungdommelig når det kommer til sangvalg. Og alle korets medlemmer kommer med innspill og forslag til sanger de ønsker å synge, forteller dirigent Tage Tysland.

Den månedlige kontingenten er på 250kr som går til betaling av lokalet, forskjellige turer og et vinlotteri hver 14. dag. Og kvinnene forteller muntert at det bare er å komme som man er, enten du selv har tro på at du kan synge eller ei. Øvelsene foregår på asylet i andre etasje på Grønland hver onsdag 18.30 – 20.30

Stengt for kommentarer.