Vi svetter mer enn før

8. februar 2013 13:10 av Lisa Bakke 

Ny undersøkelse viser at nordmenn ikke er så inaktive som mange tror.

– Nordmenn flest er faktisk så aktive som myndighetene anbefaler, nemlig en halvtime om dagen. Mange vil nok være overrasket over det høye tallet, men jeg tror det stemmer ganske godt med realiteten, sier Erik Dalen, direktør i Ipsos MMI i en pressemelding.

I gjennomsnitt bruker vi tre og en halv time i uken på aktiviteter som gjør oss svette eller andpustne, viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO).

– Utviklingen samsvarer med tallene vi ser fra tidligere undersøkelser. Nordmenn er mer aktive enn for 25 år siden, konstaterer Dalen.

Dette er mest populært
Hele 75,7 prosent av de som deltok i undersøkelsen, oppga at fysisk aktivitet ute i naturen er den aktiviteten de bedriver mest.

– At friluftsliv er den foretrukne aktiviteten, er et godt argument for at helsemyndighetene i langt større grad bør støtte tiltak som tilrettelegger for tur- og friluftsaktiviteter, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i FRIFO.

Også treningsstudio og andre organiserte treningsaktiviteter er populært.

Yngre er mer aktive
Undersøkelsen avslører at yngre er noe mer aktive enn eldre, men at forskjellen er ganske liten.

– Unge driver med mer organisert idrett og er oftere på helsestudio, men eldre er omtrent like lenge i aktivitet hver uke. Svært mange er aktive i langt fremskreden alder, og natur og friområder er viktige arenaer for dem, sier Heimdal.

Så få som fem prosent av oss oppgir at de aldri er svette eller andpustne i løpet av en gjennomsnittsuke. Resten er til dels svært aktive, og hele 40 prosent oppgir at de er aktive i fire timer eller mer i uken.

– Det er ikke bare organisert trening som omfattes av undersøkelsen. Også andre aktiviteter som man blir svett og andpusten av, som vedhugging og snømåking, hører hjemme her, forklarer Heimdal.

Foto toppbildet: Colourbox

Stengt for kommentarer.