Kritiske til nye fengselsenheter

4. februar 2013 21:36 av Trine Jacobsen 

Regjeringen har besluttet å opprette fengselsenheter forbeholdt utenlandske fanger. Nå ønsker studentene i Juss-Buss debatt.

– Fordi de innsatte på Vardåsen ikke skal tilbake til det norske samfunnet vil de få et spesielt tilrettelagt innhold under straffegjennomføringen, informerte statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Pål Lønseth i desember 2012.

I løpet av 2013 vil hele Kongsvinger fengsel, avdeling Vardåsen bli forbeholdt utenlandske innsatte. Nå reagerer studentene i Juss-buss på det de mener er en skremmende utvikling i norsk kriminalomsorg.

Juss-Buss inviterer til debatt. (Bilde: Juss-Buss' Facebookside)

Til tross for at regjeringen bedyrer at enhetene ikke skal gjøres til B-fengsler, frykter studentene at realiteten vil bli en annen. Et regjeringsskifte er trolig nært forestående, og Larsen Borgan påpeker at både Høyre og FrP har uttalt at utenlandske innsatte skal ha dårligere soningsforhold enn nordmenn.

– Har vi allerede samlet dem ett sted, er det lett for en regjering å kutte bevilgninger og tilbud, sier Larsen Borgan som nå oppfordrer til debatt.

– Saken har ikke vært gjenstand for noen offentlig høring og det sivile samfunn har ikke fått uttale seg i det hele tatt. Gjennom debatt ønsker vi nå å rette søkelys mot dette, sier Larsen Borgan.

I en kronikk i Aftenposten i mai, 2012 tar også Victor Lund Stamnes et oppgjør med det han omtaler som regjeringens flørt med farlig tankegods. Masterstudenten i sosiologi mener det er oppsiktsvekkende at planen om fengselssegregering har blitt iverksatt uten større reaksjoner. Da det i 2011 ble kjent at Bjerke videregående skole i Oslo delte inn klasser på bakgrunn av etnisitet, reagerte allmennheten kraftig. Det tok ikke lang tid før utdanningsbyråden satte en stopper for praksisen.

Hvorfor samfunnet godtar en slik inndeling i fengselsvesenet, når det aldri ville ha blitt godtatt andre steder, er ett av spørsmålene som adresseres når Juss-Buss arrangerer debatt i SV-kjelleren på Blindern tirsdag 12. februar.

Stengt for kommentarer.