Mener rom ødelegger rumenernes rykte

5. februar 2013 21:25 av Marte Marie Frisell 

Rumenske Elena Ørmen skulle ønske at alle visste forskjell på rom og rum.

– Jeg er ikke glad i rom-folket. De drar ned ryktet til Rumenere, sier Elena Ørmen. Hun har bodd i Norge siden 2002, og er gift med nordmannen Torfinn Ørmen.

Siden fjorårets sommer, hvor rom-folk som tigger i Oslos gater fikk mye oppmerksomhet i media, har hun merket seg at mange ikke lenger skiller på rom og etniske rumenere.

– I media blir nå rom-folk omtalt som rumenere, men dette blir feil. Tidligere skrev journalistene «rumenske statsborgere», som er riktig. I Norge har mange et negativt syn på rom, og det ønsker ikke vi å bli blandet med. Så og si alle Rumenere i Norge er integrerte mennesker med respekt for omverdenen, sier Elena.

– Rumenere har en kultur for å være hardtarbeidende. Dette kommer av at vi har et miljø og samfunn basert på jordbruk hvor man må jobbe for å skaffe mat og overleve. Mange rumenske rom-folk har land i Romania til å dyrke, men flere av disse lar jorda ligge brakk, forteller hun.

Rom-kategorier
Torfinn og Elena påpeker at rom fra Romania som tigger i Oslo kun er én kategori av rom. Rom er betegnelsen på en etnisk gruppe mennesker, og Østeuropeisk rom deles igjen inn i kategorier, som opprinnelig er yrkesgrupper. En kategori er, for eksempel, kjeleflikkere og lager kniver, andre er omreisende handelsmenn, jordbrukere eller musikere.

– Da jeg var liten jente, før jeg flyttet til Norge, var jeg så glad i nomadene. De kom til landsbyen vår om sommeren, på hest og vogn, og spilte musikk mens de fyrte bål om kveldene. Jeg elsket dem, forteller Elena smilende.

– Men så har vi den kategorien rom som livnærer seg av å stjele og tigge. Fra barna er små, læres de opp til å ta ting ut av lommene på bjellekledde dukker uten at bjellene lager lyd. Det er denne kategorien rom som kommer hit til Norge for å tigge, sier Torfinn.

Han forteller at Elena gjentatte ganger har avverget lommetyverier, og når de er i Oslo sentrum følger begge to nøye med på rom-tiggerne. De antar at det er rundt 100 av dem i Oslo, sammenliknet med rundt 2000 rumenere.

– Siden tiggerne får så mye medieoppmerksomhet synes de mye bedre enn oss andre, og folk kan få et skeivt bilde av virkeligheten, sier Elena.

Uproblematisk
Constantin Zavate, rumener og leder i Rumensk-Norsk Kulturforening, har sympati med rom-tiggerne, og opplever ikke at de ødelegger rumeneres rykte.

– I Norge blir jeg møtt som den personen jeg er. Med unntak av noen episoder har jeg ikke opplevd noe negativt i forhold til nasjonaliteten min her i Norge, sier Zavate, som er trives veldig godt i Norge.

Han forteller at rom-folk blir sett ned på i Romania i like stor grad som i Norge. Allikevel syns han synd på dem. På grunn av kulturen tror Zavate det er vanskelig for rom-folk å integrere seg i samfunnet rundt dem. Når foreldrene ikke har utdannelse eller tilhørighet til samfunnet forøvrig, blir det vanskelig for barna deres å bli integrert. Dette skaper en sirkel som er vanskelig å komme ut av.

– Mange blir nødt til å gjøre andre ting for å overleve, som å stjele eller tigge. Å komme hit til Norge og sove ute om vinteren er vel ikke noe de ønsker? spør han retorisk.

Zavate advarer også mot å generalisere. Å være rom er ikke synonymt med å være tyv, understreker han.

Toppbilde: Torfinn og Elena Ørmen har sterke meninger om rom-folk som tigger i Oslos gater (foto: Marte Marie Frisell).

Lenker: http://www.youtube.com/watch?v=LGDj0B5WQaA

Stengt for kommentarer.