Med rett til å si ifra

17. januar 2009 12:03 av Tone Ruud Engen 

martinemateroljeogenergiTi år gamle Martine som er miljøagent i Barnas miljøvernorganisasjon, fikk i går møte Norges olje og energiminister Terje Riis-Johansen. Hun skulle på vegne av miljøagentene fortelle hva de syns han burde gjøre for miljøet i året fremover.

- Jeg ble medlem på nyttårsaften når mamma ringte meg og fortalte meg om miljøagentene. Hun hadde sett reklamen på tv og trodde det ville passe meg siden jeg alltid har vært opptatt av miljøet, sier Martine Malmo Knutsen. Hun har akkurat kommet inn på kontorene til miljøagentene etter å ha snakket med Terje Riis-Johansen på olje og energidepartementet. Nå ønsker hun å bli en journalist for miljøagentene i hjembyen hennes, Bårdfjord.

Martine syns det er veldig spennende og være miljøagent, og vil gjerne hjelpe til med å ta vare på miljøet vårt. – Jeg har skrevet ut tomgangslapper på nettsiden til miljøagentene, og deler ut dem hvis jeg ser noen som lar bilen stå på tomgang, sier hun. Hun forteller at hun har opplevd og lært mye mens hun har vært i Oslo på besøk, og skal ta med seg dette videre når hun kommer hjem til Finnmark.

Flere gymtimer

Terje Riis-Johansen forteller at når han selv var ti år, lærte de ikke hvordan en skulle passe på miljøet og skru av lys og lignende når han ikke var hjemme.

- Det er bra du har lært det nå da, sier en smilende Martine til olje og energiministeren. Riis-Johansen forklarer at det er mange som ikke har kunnet dette, men at det er på tide. – Det er et viktig tema og vi gamlingene må lære oss dette nå vi også, sier Riis-Johansen.

Martine viser en ønskeliste miljøagentene har laget for jordkloden, den var et av de hemmelige oppdragene de skulle gjøre i den siste utgaven av Miljøagent rapporten. Hun spør også om ministeren har et ønske selv. – Et ønske jeg har for jordkloden er å stoppe utslippene av C02 slik at jordkloden blir et bra sted å leve også om 100 år, sier han.

Både han og hans tre barn er veldig opptatt av miljøet, og vil at det skal bli bedre å bo her.

- Når jeg fikk lov til å være minister, var det to ting jeg måtte love familien min. Det ene var å ta vare på miljøet, det andre var at det skulle bli flere gymtimer på skolen. Miljøet prøver jeg og jobbe med hver dag og flere gymtimer kommer til høsten, sier Riis-Johansen.

I 2009 skal det forkuseres mye på miljøet. Det skal brukes mer penger på å spare strøm, og det skal også brukes mer penger på å informere om klimaet og miljøet vårt slik at flere begynner å jobbe for det. – Vi må bli flinkere til å gjøre, ikke bare snakke om det, sier ministeren.

Former sin egen fremtid

Heidi Nielsen er daglig leder i barnas miljøvernorganisasjon. – Hvis barna tror på at dette er viktig og de sprer budskapet videre, overbeviser de kanskje voksne også, som ofte er vanskeligere å få med seg, sier hun. Nielsen startet når Bente Roestad og Blekkulf skilte lag med organisasjonen i 2006. Etter dette ble det bestemt at organisasjonen skulle skifte profil slik at det ble satt mer fokus på barna. Det var da de kom opp med ideen om miljøagentene. Et konsept hvor barna er i sentrum, og hvor de er agenter, som også gjør det veldig spennende.

Etter deres nye kampanje har antall medlemmer i miljøagentene økt med hele 25 posent etter at reklamene deres kom ut i romjulen. Dette er en stor økning og de håper det fortsatt vil komme flere.

Nielsen mener det er viktig at barna har en stemme i hvordan vi behandler jordkloden, siden det er de som skal vokse i den. Hun syns Martine gjør en kjempefin jobb og tror det betyr mye for henne også. – Vi gir Martine et håp om fremtiden ved at hun kan ta del i hvordan den skal bli, avslutter Nielsen.

Du kan melde inn ditt barn på:

www.miljoagentene.no

Miljøagenter har rett til å si ifra, fordi de er med på å forme sin egen fremtid.

Comments

En kommentar to “Med rett til å si ifra”
  1. Una Oksavik Oltedal sier:

    God artikkel, Tone! :-)