App gjev meir tryggleik

1. februar 2013 12:15 av Sjur Vågen 

Med appen DiabetesGuard er diabetikarar berre eit tastetrykk unna eit tryggare liv.

– Me byrjar ikkje med marknadsføring før i februar, men me er veldig nøgd med talet brukarar, fortel Anette Skeie Jakobsen, utan å koma med konkrete tal.

DiabetesGuard, som er meint for diabetikarar og pårørande, har hausta gode kritikkar heile vegen. Med appen er personar med diabetes berre eit tastetrykk unna å varsla pårørande dersom dei får lågt blodsukker.

Nyttig

Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, er positiv til appen.

Han presiserer at ein ikkje alltid kan stola på digitale hjelpemiddel, men trur den nye tenesta kan vera til stor hjelp.
Likevel peikar han på at DiabetesGuard ikkje er naudsynt for alle.

– Appen kan vera bra for personar som slit med lågt blodsukker. Også diabetikarar som bur åleine og reiser mykje, kan ha eit godt utbytte, fortel Allgot.

Framgangsmåte: Slik verkar applikasjonen.  Foto: Smartcare.no

– Gjev meir tryggleik

Ifylgje gründeren kan nyvinninga vera til god hjelp for personar med sjukdomen.

– Tre til fire legg seg med for høgt blodsukker. Dei er redde for å ikkje merka følinga når dei søv. Tenesta kan gjeva meir tryggleik til diabetikarar, fortel Skeie Jacobsen.

Veldig lurt

Som seksåring fekk Ingeborg Jåstad (40) diabetes. Diabetikaren er gift og har to born, men har sjølv budd fleire år aleine. Ho har ikkje prøvd appen, men tykkjer det høyres bra ut for tryggleiken si skuld.

– Det hender at eg får svært sterke følingar. Då hadde det vore veldig greitt med noko som dette her. Det er også bra for personar som ikkje bur med nokon, slik at pårørande kan verta kontakta.

Fakta om saka

• Appen verkar slik: Personar med diabetes set på alarmar i DiabetesGuard. Om alarmane ikkje vert slått av når dei ringer, gjev det ein indikasjon på at vedkommande har føling. Ein døgnbemanna vaktsentral tar då kontakt med pårørande, slik at dei kan hjelpa personen med føling.
Ein kan også utløysa nødsignalet utan alarm.
• Applikasjonen har blant anna vunne eHelsepris for 2012  ogRosingprisen 2012.
• Skeie Jakobsen er nominert til ”Årets gründerkvinne 2013”. Tidlegare har ho vunne Smartprisen for ”Årets nyskaper 2011”.
• Føling skjer ved svært lågt blodsukker. Då må diabetikarar få i seg mat.
• Smartcare har også applikasjonen ”TrygghetsAlarm”

Stengt for kommentarer.