Elever streiker for mer undervisning

31. januar 2013 17:54 av Martin Kolden 

Elevene i Akershus skal streike mot lærerfrie timer. Elevene har fått nok av at det går utover karakterene som følger dem resten av livet.

– Det er eksempler på klasser som har vært uten lærer i flere måneder i strekk, og da er det jo ikke tvil om at det går utover karakterer, sier leder i elevorganisasjonen Jan Fredrik Breivik.

Både elever og lærere har vært i kontakt med elevorganisasjonen og sagt seg enig i at dette i enkelte situasjoner går hardt utover elevene.

– Jeg ble kontaktet av elevrådsleder på Bleiker videregående, han mener at årsaken til at ti av 27 elever strøk i et fag var på grunn av lærerfrie timer. De kan komme til eksamen og ikke ha sett en av oppgavene de får. Jeg har også blitt kontaktet av lærere som er enig med oss, sier Breivik.

Demonstrasjon
1. mars er det organisert en demonstrasjon av elevorganisasjonen som tar sted i Oslo sentrum kl. 12.00. Her kan man, uavhengig av om man er elev, lærer eller bare interessert, melde seg på streiken på elevstreik.no.

–  Foreløpig har 58 meldt seg på via siden vår. Vi håper at det skal være flere hundre med i streiken som møter opp på demonstrasjonen i Oslo.

– Dette er en typisk sitasjon hvor fylkeskommunen sitter med det egentlige ansvaret, samtidig som det er mulig med en nasjonal økning. Med tanke på at dette er et stort problem i hele landet bør det også være mulig at staten går inn og øremerker penger til en vikarpott. Og da snakker vi om kompetente lærere, ikke pensjonister, studenter eller andre ufaglærte, fortsetter Breivik.

På utdanningsdirektoratet sine sider har de nå lagt ut regler for opplæring, her står det at det er skoleeier som har ansvaret for at all opplæring ledes av en person som oppfyller kompetansekravene.

– Det er fylkeskommunen som har ansvar for de videregående skolene. Det er viktig at de som er skoleeiere sørger for at lærere er til stede i timene, sier Tom Holen i utdanningsdirektoratet.

På nasjonalt tilsyn i 2008 kom utdanningsdirektoratet fram til følgende om årstimetallet: Ingen av fylkeskommunene oppfylte lovens krav til forsvarlig system for oppfyllelse av elevens rett til minste årstimetall.

TOPPBILDE: Foto, Ellen Filmberg, Elevorganisasjonen.

Stengt for kommentarer.