Kvinner er ettertraktet

31. januar 2013 17:09 av Marthe Evensen 

Selv om kvinner blir mer og mer ønsket til toppstillinger i arbeidslivet, er det fortsatt mennene som regjerer.

– Alt taler for at en økning vil fortsette. Aldri har flere kvinner hatt så god utdanning  og utgjort så stor andel av den aktive arbeidsstyrken, sier  Justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– kvinner har og en mykere side, som gir evnen til å se medarbeiderne og vise omsorg. Historisk sett har også flere kvinner måtte levere mer enn sine mannlige kolleger før de ble vurdert som likeverdige kandidater. Det kan ha gitt  en god erfaring til å ta lederansvaret dersom de får sjansen.

– Toppledere bør i større grad i dag speile samfunnet. Når  kvinner utgjør 50% av befolkningen, mer enn 50% på universiteter og høgskoler så blir dagens lille andel av kvinner i topposisjoner ikke rett. Dette er det i midlertidig mange som jobber aktivt for å endre, legger hun til.

Vanskelig å generalisere

– Poenget er at ikke krav til kompetanse og erfaring settes på en måte som gjør det vanskeligere for kvinner å nå toppen enn menn. Kravene til hva som virker kvalifiserende må ta høyde for ulike livsløp.

– Kvinner gjør sine valg og erfarer også de økonomiske sidene ved de forskjellige valgene. Jeg føler meg sikker på at økt fokus på økonomisk uavhengighet, lønn, pensjon etc. også vil virke positivt på kvinners motivasjon til å yte sitt fulle potensiale og søke bedre betalte jobber.

– Det er nok sammensatte grunner til at det er slik, sier Faremo. Familieforpliktelser og barn virker nok fortsatt slik at kvinner har hovedansvaret og derfor lenger fravær fra jobb. Virksomhetene legger bedre til rette for en livslang karriere. Det er derfor viktig å søke seg til en ansvarsfull jobb, derfor burde rollemodeller og fordelene ved å ta lederjobber synligjøres bedre i dag.

Flittig student

Frida Tovsen (21) er en av mange som vil nå toppen. Hun studerer ved BI, og er nå på sitt siste år i sin bachelor i markedsføring.

– Jeg jobber hard for å få gode karakterer, målet mitt er å gjøre det beste jeg kan i alle fag.

– Jeg har hatt mange ulike fag på BI og fått en god innsikt i hva som kan være noe for meg.  Jeg ser ikke for meg å velge en jobb jeg skal ha for resten av livet allerede nå, men jeg er ute etter erfaring og skal til sommeren i gang med å søke jobber. Jeg håper på en stilling i en bank, som kan være ideell noen år og hvor jeg kan lære mye. Grunnen til at jeg valgte nettopp denne linjen var fordi jeg ikke ville ha noen begrensninger når det kom til jobb, nå er mulighetene mange, sier Tovsen, og legger til at det var viktig å ha en utdannelse hvor hun følte seg ettertraktet på jobbmarkedet.

– Jeg hadde ingen tanker om en spesifikk stilling, men jeg tenkte på lønn, så jeg lett kunne betale ned studielånet og som kunne gi meg en god inntekt. En sjefsstilling er noe jeg kan tenke meg, men siden jeg enda er ung er nettopp dette med erfaring viktig. Det å ha en høy stilling er mer utfordrende og spennende, men presset er også større. Det er noe jeg tror alle lærer av, og virkelig jobbe for resultatene. Da blir følelsen av suksess enda sterkere, legger Tovsen til.

Før første gang i første halvår av 2012 ble det registrert flere kvinnelige doktorgrader enn mannlige. I alt disputerte 377 kvinner og 370 menn.  Også flere artikler sier at kvinnenes lønn øker og at de tar høyere utdanning enn menn. Dette er noe som blir sett positivt på, og som flere tror vil fortsette.

Stengt for kommentarer.