Blir demotivert av for mye teori

10. juni 2009 10:54 av Isabelle Ringstad 

Flere av elevene ved Ortun skole er misfornøyd med mangelen på praktiske og kreative fag i skolen.

- Vi hadde lært mye mer hadde det vært mer praktiske oppgaver, som for eksempel mer forsøk i naturfagtimene, sier Arvin Ford (15), som går i 9. klasse ved Ortun skole.

Flere av elevene mener at de ikke lærer mer selv om det er større vekt på det teoretiske i skolen.

- Det er kjedelig å sitte og høre på en lærer snakke, for så å dra hjem og lese det samme om igjen. Det er mye bedre for eksempel å diskutere det vi snakker om, sier Arvin og klassekameratene.

I følge elevene bør lærerne ha mer kunnskap om det de underviser i. Dette gjelder spesielt de eldste lærerne, som de mener er mer gammeldags i måten å lære vekk på. Noe som gjør fagene tunge og kjedelige.

- De yngste lærerne er de flinkeste. av dem lærer vi på en gøyere måte og de kan mye om det de snakker om. Flere av de eldre lærerne snakker i en halvtime og så må vi lese det samme om igjen og gjøre litt skrive oppgaver, sier han.

Færre muligheter

Den nye ordningen i skolen har gjort at det er færre kreative fag, og at valgfagene er tatt vekk fra timeplanen. Timene er erstattet med obligatorisk, men valgfritt fremmedspråk eller fordypning i engelsk eller norsk.

- Når vi tidligere hadde valgfagtimene, var dette smutthull for de kreative fagene. Her var det mulig å ha flere timer som kunst og håndverk, musikk og heimkunnskap. Men nå er dette tatt ut, sier rektor Ivar Skjelten.

Valgfagtimene er blitt erstattet med teoritimer som skal bidra til at elevene blir mer klar for videre utdannelse og prøver seg på fag som har med det å gjøre. Men elevene er ikke like fornøyde med disse timene.

- Det vi gjør i disse timene er å snakke om hva vi vil bli og øve oss på jobbsøknader. Vi har ikke sett noe til det praktiske. Det går an å ha musikk, kunst og håndverk, men det er veldig vanskelig å få en plass i disse timene fordi det er så mange som vil og kampen om plassene er stor, sier de frustrerte 9. klassingene vi møtte på Ortun skole.

Mindre læretid

Flere av lærene i de kreative fagene er også blitt påvirket av den nye ordningen i kunnskapsløftet. Etter fagene er kuttet ned på, får ikke elevene lært like mye som før.

- Klassen blir delt i to, og ene halvparten får faget før jul og de andre får det i januar.

Dette er istedenfor å ha alt utover et år, så vi får mye kortere tid å jobbe praktisk på, sier Kunst og håndverk lærer Sigrun Sundby

Mer kostbart

Førsteamanuensis Odd Inge Steen er fagdidaktiker i geografi. Han sier det er veldig negativt at det er nedtrapping på de kreative fagene i skolen.

- Grunnen for dette har med kostbarhet å gjøre. Det er dyrere med en musikklærer enn norsklærer. De må også være “profisjonell” i faget, sier han

Steen forteller at det er et stort tap for elevene i skolen. De blir mer demotivert og det er en dårlig utvikling faglig.

- Dette gjelder spesielt for gutter ved yrkesfaglig, som går på skole for å udøve faget, ikke lese om det, sier han

I følge Steen er også måten å lære vekk fagene på viktig. Han mener at det å gå på utflukt i naturfagtimene i tillegg til teori er viktigere og mer lærerikt enn bare teori.


Stengt for kommentarer.