Ønsker å sikre høytraffikerte veier med rekkverk

30. januar 2013 13:05 av Andreas A. Myrvold 

Samferdselministeren sier nei til forslaget, og mener at syklistene og fotgjengerne må prioriteres.

- Foreningen Nei til Frontkollisjoner ønsker en forpliktende plan der alle høytraffikerte veier skal være møtefrie og sikret av midt-rekkverk, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Fra januar 2006 til desember 2012, hadde 598 personer mistet deres liv i frontkollisjon. Nå har tallet steget til 600, og den daglige lederer i Nei til Frontkollisjoner Geirr Tangstad-Holdal har sett seg lei av at regjeringen ikke gjør noen tiltak som kan bedre vilkårene på de norske veiene.

Mangel på engasjement
Tangstad-Holdal er bekymret over omfanget over drepte, og skadede mennesker, og vil gjøre noen tiltak som kan bedre situasjonen og senke antallet skadede og drepte årlig. Men det finnes et problem. Samferdselsministeren Marit Arnstad har sagt nei til forslaget som er lagt frem. Hun er mer bekymret for syklister og fotgjengere som ferdes i trafikken.

Foto: frontkollisjoner.no

– Jeg blir mildt sagt irritert over mangelen på engasjement i saken. Jeg har jobbet med dette siden 2006, og ble lovet at dette skulle gjøres noe med. Siden den tid har progresjonen vært marginal, selv om vi har fått stor støtte fra FRP.

Trenger penger
Nei til Frontkollisjoner sikrer i gjennomsnitt 17 til 19 kilometer årlig, men mener at dette er altfor lite. De ønsker minst 2000 kilometer årlig, og ønsker at regjeringen og samferdselministeren tar samfunnsproblemet mer alvorlig.

– For at målsettingen vår skal oppnås, trenger vi mer støtte. Slik som situasjonen er nå, får vi ikke inn nok penger til å gjøre noe med saken, sier Tangstad-Holdal.

Tangstad-Holdal miste selv tre familiemedlemer i 2006, noe som er mye av grunnen og drivkraften bak hans arbeid mot frontkollisjoner i Norge.

- Søsteren min, og hennes barn døde i en front-til-front kollisjon i 2006 i Rogaland, og har gitt meg inspirasjon og engasjement til å drive Nei til Frontkollisjoner. Jeg prøver alt jeg kan for å bedre vilkårene på de norske landeveiene, og ønsker å sikre flere bilister en sikker reise fra A til B.

Taxi-sjåføren Bjørn Dugstad er en av de som støtter Tangstad-Holdad og hans syn på regjeringens mangel på fokus vedrørende midt-rekkverk. Han var selv involvert i en kollisjon, da en bil kom møtende imot han en sommerdag i 2011.

- Jeg kjørte i en oppoverbakke, og det solen skinte noe voldsomt, slik at sikten var veldig dårlig. Bilen i det motgående kjørefeltet lå i midten av begge kjørefeltene, og jeg rakk så vidt å snu fronten vekk fra total skade. Likevel ble venstre frontlys truffet, og jeg spant rundt utallige ganger.

Den verste årstiden
Nå nylig døde et ektepar i en bilulykke i Fusa. Ekteparet satt i bilen med deres tre barn, og kolliderte med en annen bil der to eldre personer ble lettere skadd av kollisjonen. Ekteparet etterlot deres tre barn som alle overlevde ulykken.

I 2012 mistet 63 personer livet sitt som følge av frontkollisjoner. Av de fire årstidene, er sommeren den perioden i året der flest ulykker skjer, mye grunnet tørre forhold, og at flere trafikanter bruker ukjente veier.

Toppbilde: Geirr Tangstad-Holdal og tidligere samferdselminister Liv Signe Naversete. (Foto: frontkollisjoner.no)

Stengt for kommentarer.