Surfer på smarttelefonen bak rattet

30. januar 2013 14:01 av Thea Romsås 

Mange sjåfører sjekker Facebook mens de kjører, og utsetter både seg selv og andre for stor trafikkfare. Nå kan dette bli ulovlig.

– Jeg kjenner dessverre til trafikkulykker hvor det har vært rimelig grunn til å tro at sjåføren har surfet på smarttelefonen sin under kjøring, sier Ivar Ringen.

Ringen er distriktsleder i Trygg Trafikk Oppland, og de bruker mye tid på forebyggende arbeid på forskjellige skoler. Han legger vekt på at det ikke bare er unge mennesker som bruker smarttelefon mens de kjører, men mener brukerfrekvensen på sosiale medier er høyere blant unge.

– Trafikken i dag har blitt så brutal at man må ha 100 prosent oppmerksomhet på veien når man kjører. Dessuten utsetter man også andre for fare når man bruker mobiltelefonen i bilen, sier Ringen til Norgesnytt.

Foreløpig finnes det ikke noe forbud mot å surfe på smarttelefonen mens man kjører bil, men man kan bli tatt for uaktsom kjøring. Ringen sier at fornuftige mennesker forstår at det ikke er trygt å bruke mobilen når man sitter bak rattet.

– Dette med smarttelefon og bilkjøring er noe jeg er svært opptatt av. Vi i Trygg Trafikk ønsker ikke å beskylde ungdommen, men heller være på lag med dem for å forbygge, avslutter Ringen.

Mener det er en uting
– Jeg skriver aldri meldinger eller surfer på Facebook når jeg kjører bil, sier Ole-Marius Pladsen (20).

Dagens trafikk krever full oppmerksomhet (Foto: Vegar Norman, via Flickr)

20-åringen kjører bil omtrent hver dag, og mener mobilbruk ikke hører hjemme bak rattet. Pladsen mener man blir uoppmerksom dersom man bruker mobil under bilkjøring, og at det er stor sjanse for å gå glipp av noe viktig i trafikken.

– Risikoen for å kollidere eller kjøre av veien blir mye høyere hvis sjåføren surfer på mobilen.

Videre forteller Pladsen at han er klar over at folk som bruker mobilen i sjåførsetet, kan bli bøtelagt for uaktsom kjøring. For øvrig ønsker han strengere regler.

– Jeg er for et totalforbud av mobilbruk i bilen. Det er rett og slett en uting, fastslår 20-åringen.

Ønsker endring i regelverket
I en undersøkelse YouGov har gjort på vegne av If Skadeforsikring, kom det frem at hver tiende nordmann under 35 år sjekker Facebook mens de kjører bil.

– Vi ønsket å få en oversikt over bruk av Facebook og andre sosiale medier under bilkjøring. Alt sjåføren gjør under

bilkjøring påvirker risikoen for ulykker, sier Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

– Vi ser at alle generasjoner er på en eller annen form for sosiale medier, og dette er noe hele befolkningen må ta på alvor.

I dag er det kun forbud mot å bruke mobiltelefon uten handsfree, og If mener dette regelverket er for gammelt. Det er ikke bare forsikringsselskapet som vil endre regelverket. Hele 93 prosent av de som deltok i undersøkelsen støtter et forbud mot nettsurfing, samt sending og lesing av tekstmeldinger under bilkjøring.

– Først og fremst har ikke fikling med mobiltelefonen noe å gjøre bak rattet i det hele tatt. Sosiale medier krever visuell oppmerksomhet, ettersom det er snakk om relativt små skjermer. I tillegg oppdateres de hyppig, sier hun.

På spørsmål om forsikringspremiene vil bli dyrere for unge bilfører sier If at de har ingen planer om å la ungdomsgruppen betale en høyere pris, da dette gjelder alle aldersgrupper.

Toppfoto: Colourbox, via newswire.no

Stengt for kommentarer.