Lei av å vente på Kjelsås-trikken

30. januar 2013 11:47 av Marte Marie Frisell 

Siden kun én trikk går helt til Kjelsås blir mange stående å vente på Disen holdeplass, hvor 12-trikken snur.


– Trikketilbudet til Kjelsås er for dårlig, sier Terje Olav Moen. Han står på Disen holdeplass og venter på den blå vognen. Klokken er rundt halv fem, og mange er på vei hjem fra jobb.

– Selv om det er noe buss- og tog-forbindelse til Kjelsås, er trikken det kollektivtilbudet som gjelder for de fleste, sier Moen.

Frustrerte
I hovedsak er det kun trikkelinje 11 som går helt opp til Kjelsås, mens 12´ern snur på Disen. Dermed blir mange stående på Disen og vente på 11-trikken, noe som skaper frustrasjon. Spesielt når det kommer flere trikker som snur.

– Jeg skjønner ikke hvorfor ikke begge trikkene kan gå helt opp til Kjelsås, sier Moen og kan fortelle at samtlige naboer er enige. Kollektivtransporttilbudet til Kjelsås har vært det samme lenge, men antall beboere i området øker stadig, dermed opplever Moen at tilbudet blir dårligere.

Utsatt for forsinkelser
– Dessuten er trikken veldig utsatt for forsinkelser, og selv om den egentlig skal komme en hvert tiende minutt, er ikke dette virkeligheten, påpeker han og legger til at det beste ville vært om trikken hadde en egen bane.

Mens vi står på Disen er det noen som går fra Storo og hjem da det går raskere enn å vente på neste trikk, men for andre er ikke dette et alternativ.

Moen bor ved Stilla på Kjelsås, og sier det er for langt å gå hjem fra holdeplassen.

­– Det er veldig bratt herfra, og jeg bor et stykke innover. Dessuten er det så kaldt nå, så jeg har verken lyst til å gå hjem eller vente lenge på trikken, sier han.

Ønsker begge trikker
Else Wilhelmsen er pensjonist og tar ikke trikken mye i rush-tidene, men selv utenom de travleste periodene er trikketilbudet utilfredsstillende.

– Det er mange her som skulle ønske at begge trikkene gikk helt opp, sier hun og forteller at det er ofte hun blir sittende på Disen og vente, hvor flere 12-trikker kommer og snur før Kjelsåstrikken endelig kommer.

– Jeg forstår ikke hvorfor 12´ern snur på Disen. Den går jo helt opp til noen spesielle tider, da må det vel gå an at den gjør det hele tiden, lurer Wilhelmsen. Hun har til og med skrevet dikt om det å vente på Kjelsås-trikken, og forteller at det ofte blir samtaleevne blant de som står og venter på Disen.

– Det blir ofte en god gjeng på holdeplassen her før trikken kommer, legger hun til.

Wilhelmsen er veldig glad i å bruke trikken, og syns den som regel kommer til tide når hun skal reise ned.

– Men når man skal fra Storo eller Disen, og opp til Kjelsås, da er ofte trikken forsinket, sier hun.

For få trikker
Tidligere gikk trikkelinje 12 til Kjelsås, mens trikkelinje 11 snudde på Disen. Nå har Ruter byttet om disse, noe de begrunner med at trikkelinje 12 hadde lenger trasé gjennom sentrum, noe som skapte forsinkelser. Tilbudet skal altså være det samme, men mer punktlig.

– Det er fra Ruters ståsted ønskelig at både linje 11 og linje 12 skal gå til Kjelsås i rushtiden, sier Gro Feldberg Janborg, kommunikasjonsrådgiver i Ruter. Hun opplyser at det ikke er mulig at begge linjene går til Kjelsås i dag, noe som skyldes at det er for få trikker i Oslo.

– Det er også behov for bedre fremkommelighet i trikkenettet. Da ville flere trikker blitt frigjort og begge linjene vil kunne gå til Kjelsås, sier Feldberg Janborg.

Toppbilde: Terje Olav Moen er lei av å vente i evigheter på 11-trikken etter jobb. Ofte kommer flere 12´ere som snur på Disen holdeplass.

Stengt for kommentarer.