Hemmelig luksusbudsjett

25. januar 2013 15:28 av Ingrid Bruvik 

Slottet holder deler av budsjettet sitt lukket for allment innsyn. Nå krever Norsk Presseforbund mer åpenhet.

– Det er ingen grunn til at Slottets økonomi ikke skal være tilgjengelig, på lik linje med alle andre institusjoner i den offentlige forvaltningen, sier Ina Lindahl Nyrud, advokat hos Norsk journalistlag.

Debatten rundt økonomi og luksusforbruk i kongefamilien raser. I et intervju på NRK.no stiller den danske journalisten og forfatteren Jens Høvsgaard spørsmålstegn ved både det Danske og Norske Slottets pengebruk og manglende åpenhet.

Størst apanasje
– Den norske konge er den skandinaviske regenten som får størst apanasje. Særlig den norske kongefamilien skal passe seg for å vise en for glamorøs livsstil. Men de gjør det motsatte, hevder journalisten.

Slottet mottar i år en apanasje på 158, 6 millioner norske kroner over statsbudsjett.

– Det er kongefamiliens offisielle virke og organisasjon vi ønsker skal ligge innunder offentlighetsloven. Deres konstitusjonelle oppgaver blir drevet av offentlige midler, forklarer Nyrud i en kommentar til NRK.no

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening,  har alle vært med å søke om innsyn. De understreker at det ikke er Slottets privatliv de er interessert i.

Innsyn med repubikk
Det er ikke første gang dokumentettersyn er blitt forspurt. Allerede tilbake i 2004 ble det sendt en forespørsel til alle departementer fra NJ.

De avviste forespørselen med at de ikke kunne se at det er grunn til å endra gjeldende rettstilstand på dette punktet.

Nå er det altså gjort nok et forsøk på å kikke Slottet i kortene. Det synes republikaner, Snorre Valen fra SV er på høy tid.

– Det er ikke noe grunn til at slottet skal ha andre regler enn andre offentlige institusjoner. Den letteste måten å få innsyn er å innføre republikk, sier han i en kommentar.

Slottet har ikke ville uttale seg til NRK.no om saken.

Toppbilde: Det Kongelige Norske Slott Foto: Wikepedia

Stengt for kommentarer.