Elevmedvirkning mot mobbing

25. januar 2013 0:18 av Tine Viktoria Buberg 

Rektor ved Skøyen skole, Anne Helga Jarnholt, mener at blant annet ­gode relasjoner til elevene er en vesentlig faktor i kampen mot mobbing.

– Vi prøver å se hver enkelt elev og har en jevn jobbing med å skape gode forhold på skolen, sier Jarnholt.

Skolen ble i fjor kåret til en av de beste skolene i Oslo når det gjelder mobbing. På syvende trinn svarte hele 94,3 prosent av de som tok elevundersøkelsen at de ikke har blitt mobbet på skolen i løpet av de siste månedene.

­– På Skøyen skole jobber vi kontinuerlig  med å forebygge mobbing. Vi har blant annet noe som heter konflikthåndtering. Det betyr at sjetteklassingene får tilbud om et kurs i å håndtere konflikter og elevene selv blir meklere når de starter i syvendeklasse. Elevene får på den måten en kompetanse de kan ta med seg videre i livet, mener Jarnholt.

Mekling er et frivillig tilbud og elevene får med seg en attest fra skolen.

– Via mekling lærer elevene å snakke sammen når det skjer noe, og det er lærer de en del av.

Gode omgivelser
I elevundersøkelsen er mobbing definert slik:

”Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere, rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing”.

Skolen har veldig få mobbesaker og rektor mener at omgivelsene også spiller en rolle.

– Vi har store områder og god plass. Hvis det skulle skje noe, slipper vi alt vi har gående for å løse dette. Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet en handlingsplan mot mobbing og denne følger vi, forklarer rektoren.

Skolen får gode tilbakemeldinger fra fornøyde foreldre.

– Alle elevene vet hva som skjer om de bryter noen regler, og foreldrene er positive til arbeidet vi gjør. Vi følger opp med én gang vi får vite om en situasjon, avslutter Jarnholt.

Elevene har hengt opp lapper rundt omkring på skolen.

Fornøyde elever og foreldre
Førsteklassing Geraldine trives veldig godt med å gå på skolen. Hun har ikke opplevd mobbing.

­– Vi har klasseregler som sier at vi ikke skal være slemme med hverandre. Ikke slå og sånn. Og hvis noen bryter reglene, følger lærerne med oss og tar tak i det med én gang.

Også mamma Charlotte er meget fornøyd.

­– Vi har fått bra med informasjon fra skolen fra dag én. Skolen kjører mye fokus på mobbing og det er noe som foreldrene biter seg merke i. Jeg kan ikke skryte av at jeg får med meg alt for mye, men akkurat jobbingen mot mobbing har jeg fått med meg. Det var også noe av det første Geraldine sa da hun kom hjem fra skolen, fastslår Charlotte.

Stengt for kommentarer.