Kvinner diskriminerer menn

27. januar 2013 16:21 av Rikke Antonsen 

Godt over 2500 kjønnsdiskriminerende saker har blitt behandlet i Likestillings- og diskrimineringsombudet de siste fem årene. Stadig flere klager kommer fra menn.

– I kategorien kjønnsdiskriminering er det nå godt over 30 prosent av de klagende som er menn, sier Maj-Christel Skramstad.

Skramstad er seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. De har alltid hatt en overvekt av kvinner som klager, men det finnes nok av menn som føler seg urettferdig behandlet. Spesielt når det kommer saker som omhandler etnisitet og seksuell orientering .

Likestilings- og diskrimineringsombudet har et tett samarbeid med Kvinnesaksforeningen, som har hjulpet kvinner godt frem i samfunnet. Spesielt i kategorier innenfor arbeidslivet har samarbeidet vært effektivt.

– Det finnes ikke noe lignende for menn av det jeg vet. Kan hende det hadde vært fint å ha det, kanskje det dukker opp i fremtiden, sier Skramstad.

Én tredjedel klager fra menn
I yrker som omhandler reparering, tungt fysisk arbeid eller andre typiske herreinteresser kommer det nok med klager fra kvinner. De føler seg urettferdig behandlet, mindreverdige eller at de blir behandlet urimelig. Morten Eriksen, sjef hos RSA bil på Skøyen, forklarer at det kun har vært en kvinne de siste fem årene som har søkt jobb som bilselger hos dem, og ingen på jobb som mekaniker.

– Flere kvinner hadde faktisk vært en fordel her. Som mekaniker er det kanskje visse deler av jobben de ikke klarer å fullføre like effektivt, men jeg hadde gjerne prøvd dette om noen hadde søkt.

Likevel ser en at én tredjedel av klagene på rekrutteringer og ansettelser generelt rundt i arbeidsmarkedet kommer fra menn.

Stengt for kommentarer.