Eiendomsmeglere lurer folk til visninger

24. januar 2013 21:40 av Janina Lauritsen 

Eiendomsmeglere lokker flere til visning ved å sette prisantydning på boliger misvisende lavt i forhold til verditaksten. Dette er i strid med markedsføringsloven.

– Forbrukerombudet får stadig klager fra forbrukere som føler seg lurt ved at de har lagt inn et bud over prisantydning, som ikke blir akseptert, sier Forbrukerombudets juridiske rådgiver, Brit Røthe.

Brit Røthe forteller at Forbrukerombudet stadig mottar klager fra boligkjøpere(Pressefoto fra www.forbrukerombudet.no).

– Vi tar da saken opp med den aktuelle eiendomsmegleren. Mange av meglerne hevder da at det er selger som har fått en annen forventning i løpet av salgsprosessen, og at selgeren derfor ikke vil akseptere et bud til tross for at det er høyere enn prisantydningen. Selgeren er ikke bundet av markedsføringsloven og bransjenormen, de står fritt til å godta og avslå de budene de ønsker, sier Røthe.

Forbrukerombudet har sammen med eiendomsmeglingsbransjen utarbeidet en bransjenorm for markedsføring av boliger. I denne er det slått fast at prisantydning ikke må  være bevisst satt lavere enn det selger på markedsføringstispunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn det meglers objektive vurdering tilsier.

– Et brudd på denne regelen i bransjenormen vil i de fleste tilfeller være et brudd på markedsføringsloven.

Problemet er tatt opp med Norges Eiendomsmeglingsforbund og Eiendomsmeglingsforetakenes Forening, som begge har uttalt at de vil ha fokus på dette i tiden fremover. Det er spesielt i pressområdene, typisk Oslo og omegn, at bruk av lokkepriser er et problem.

– Det er også viktig å poengtere at kjøper ikke får noen sivilrettslige retter som følge av at det er brukt lokkepriser. Du kan med andre ord ikke kreve å få kjøpt huset til det budet som er gitt, avslutter Røthe.

Andreas Mathisen (24) har prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i snart ett år, og han synes meglernes taktikk gjør det meget vanskelig å finne de riktige visningene.

– Jeg syns det er synd at noen meglere opptrer slik. Vi som prøver å kjøpe en leilighet blir jo lurt til å tro at vi kan få en leilighet til en gitt pris, når leiligheten egentlig er verdt mye mer. Jeg har også opplevd å få avslag etter å ha gitt et bud over prisantydning. På denne leiligheten var verditaksten satt flere hundre tusen kroner over prisantydningen, og det gjorde det vanskelig å by.

Unni Løkken (51) føler at hun ble lurt til å komme på visning

– Det var en leilighet på Majorstua som hadde prisantydning på 300.000 kroner under verditakst. Det stod ikke oppgitt verditakst hverken på nettet eller i salgsoppgaven, den fikk vi vite om på visningen. Folk retter seg etter verditaksten, samme hvor mye lavere prisantydningen er. Siden verditaksten bestemmer, går leiligheter for mange flere hundre tusen kroner over prisen. Jeg tror meglerne bruker denne taktikken fordi jo flere folk det er på visningene, desto flere vil by på leiligheten. Den leiligheten mange vil ha, vil alle ha.

Stengt for kommentarer.