Grønland klar for ny passteknologi

5. juni 2009 13:18 av Kaja Hoff 

Passkontorene på Stovner og Majorstuen stenges i starten av mai. Nå må du til Grønland for å få pass.

- På grunn av ny teknologi på passene har vi bygget om passkontoret her på Grønland, forteller leder på passkontoret ved politihuset på Grønland, Tormod Ødegård.
Han bekrefter videre at dette nå vil bli det eneste passkontoret i Oslo.
- Når kontorene på Stovner og Majorstuen stenger 4.mai, må folk komme hit for å ordne med pass, sier han.

Fingeravtrykk i passet
I januar 2010 vil det bli laget biometriske pass, som krever egne ”kiosker” der man tar fingeravtrykk.
- I de passene de fleste har i dag, er ansiktsfotoet plassert i en chip. Her er det målt punkter i ansiktet. I de biometriske passene vil også fingeravtrykkene ligge i denne chipen, forklarer Ødegård.

Gamle pass vil fortsatt fungere
- Det er ingen som må ha disse passene verken nå eller i januar 2010. Men når man trenger nytt pass heretter vil en automatisk få biometriske pass, sier Ødegård.
Han forteller også at det foreløpig heller ikke ligger krav på biometriske pass i andre land.
- De gamle passene vil fortsatt fungere helt fint, med unntak av de håndskrevne passene som ikke vil godkjennes i USA.

Ikke mer kø og stress
Med bare ett passkontor i stedet for tre, er det lett å tro at det nå blir mer kø, stress og venting på passkontoret. Ødegård forsikrer at dette ikke er tilfelle.
- Siden folk hele tiden vil fornye pass i forhold til egen fornyingstid, vil vi ikke tro det blir større trykk enn før. Folk oppsøker oss i takt med behov, slik at alle derfor ikke kommer samtidig, mener Ødegård.
Han forklarer at de ansatte på kontorene som skal stenges, nå blir overflyttet til Grønland.

Samme tilbud som før

- Disse nye ”kioskene” for fingeravtrykk krevde ombygging, og av økonomiske grunner ble det da valgt å satse på bare ett kontor i byen. Likevel er det like mange ansatte som før, sier Ødegård.
Han er også sikker på at passkontoret nå blir mindre sårbart med tanke på sykdom blant de ansatte.
- Når det bare jobber to på ett kontor, vil det fort merkes om én er syk. Dette er derfor en bedre løsning. Vi tilbyr akkurat det samme som før, bare at folk nå må komme til Grønland, sier han.

Stengt for kommentarer.