Tøyen får nytt veksthus

4. juni 2009 18:59 av Ingvild Liadal 

Veksthuset på Tøyen er allerede i forprosjektet. Trolig vil det være ferdig i løpet av 2009. Men et ferdig stående veksthus på 2500 kvadratmeter er langt ute av sikte.

– Veksthuset skal bidra til en forståelse av plantelivet. En opplevelse av natur og hvorfor den er så viktig, sier gartner Anne Finnanger, medlem av prosjektgruppa for Veksthuset på Tøyen.
I regjeringens krisepakke, som ble lagt frem 26. januar, lå det 8 millioner kroner til forprosjektet av det nye veksthuset som har stått på Botanisk hages ønskeliste i en mannsalder.
Allerede har Naturhistorisk museum arbeidet aktivt for å skaffe ekstern finansiering til prosjektet, og har greid å samle inn 78 millioner i sponsorbidrag.

– En tier fra barna i gata helt til større summer fra konsernledere, økonomisk er vi  sakte, men sikkert på vei, fastslår Anne Finnanger. Den totale kostnaden for veksthuset derimot blir på cirka 250 millioner kroner.
Prosjekteringen er allerede påbegynt, under ledelse av Statsbygg. Med bevilgningen kan forprosjektet ferdigstille i løpet av 2009, hevder Finnanger.

Norsk veksthus
Veksthuset på Tøyen skal bygges på Sirkustomta – mellom fotball-løkka og parkeringsplassen, på 150 mål. Det vil være et prosjekt på 2500 kvadratmeter uten glass og blir liggende rett over gaten for Munch museet.
– Det finnes mellom 250 000 og 300 000 forskjellige artProxy-Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0

av blomsterplanter i verden. BaProxy-Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0

1 prosent kan vokse i Norge og disse skal inn på veksthuset, sier Anne Finnanger.

I veksthuset vil man finne avdelinger med planter under fem forskjellige klimaer. Det vil bygges en kunstig arktisk avdeling i kjelleren av lokalet. Auditorium, møterom, hagebutikk og café blir også å finne i veksthuset, samt en ørkenavdeling og kanskje også frittflyvende sommerfugler.

I Norge har det eksistert veksthus eller Botaniske hager i 140 år. I resten av verden har det siden 1880 eksistert fem eller seks generasjoner av veksthus, mens i Norge har det kun eksistert to.

– Norske myndigheter er tent på et veksthus, og på å gi en eventuell finansiell støtte. Kommunikasjonen med universitetet derimot, har vært mer problematisk opp igjennom årene, avslutter Anne Finnanger.

Tøyen kulturpark
Veksthuset vil bare være en brøkdel av det statlige prosjektet Tøyen kulturpark. I vest ligger botanisk hage med de naturvitenskapelige muséene som tilhører UiO, Universitetet i Oslo. I sydenden av parken finner man Munch-muséet og Kampen park. Midt i parken ligger Tøyenbadet, og i nord skogs- og utsiktsområdet Ola Narr.
Det har blitt kjempet om skilting fra Jernbanetorget til Botanisk hage og Munch-muséet for spaserende, men Oslo kommune har sagt nei.
Det har også blitt påvist gjennom besøkstall at Munch-muséet har 300 000 mindre i besøkstall enn Botanisk hage, men heller ikke dette får kommunen til å endre standpunkt med tanke på skilting.

Stengt for kommentarer.