Trues av stenging

4. juni 2009 11:35 av Ina D. Lorentzen 

Med fare for å få råtne vinduer i hodet, trues linjen utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon (tidligere mekanisk linje) på Etterstad videregående skole av stengte dører mot sommeren.

 

Omlag  220 elever kan bli berørt om ikke et strakstiltak for de slitne skolebygningene på Etterstad blir satt i gang. – Byggene det gjelder er cirka 50 år gamle og veldig slitte. Det er dårlig, stedvis ingen ventilasjon, vannlekkasjer og råtne vinduer. Enkelte steder har vi blitt nødt til å plombere vinduene med tykke planker for å forhindre at de faller ut, sier rektor ved skolen Bjarne Asgrimplass.

Hver uke går skolens ansatte, verneombud og enkelte av elevene vernerunder på skolen. Nå er tilstanden på bygget så dårlig at det er varslet stenging. – Det ville vært veldig synd for elevene om bygget blir stengt. Mange av elevene er bekymret for at de ikke får avlagt eksamen, men vi tror og håper de rekker det, forteller Asgrimplass.

- Det er ikke moro å drive skole under slike forhold som vi har nå. Vi mangler blant annet avtrekk til sveisegasser, slik at vi er blitt nødt til å stanse arbeidene der det mangler. Dessuten er det påvist asbest i gulv og vegger der elevene arbeider, sier rektoren som er redd for at elevene skal bli syke eller utsettes for ulykker.

 

Ombygging lagt på is

Slik som situasjonen er nå er det to alternativer skolen selv ser som reelle. Enten å få på plass en stor plasthall og brakker eller å gjøre oppussingstiltak i de byggene som trenger det. Det foreligger allerede ferdige tegninger for det siste alternativet, men oppussing og ombygning er lagt på is på grunn av pengemangel. – Vi har ventet fire-fem år på å komme i gang med ombygging, men får ikke finansiert de 650 millionene som trengs for å få det til, sier Asgrimplass. – Nå venter vi bare på å få en avgjørelse på hva som skjer, det får vi ikke vite før etter 16. april når utdanningsetaten har møte om skolebehovsplanen, fortsetter han.

            - Dersom det blir bestemt at skolen stenges for oppussing, vil alle de som har søkt om plass, miste denne muligheten. Det finnes kun to andre skoler i Oslo som tilbyr denne linjen, men begge vil antakelig være nokså fulle. Det hadde vært utrolig synd om så mange elever mister muligheten til å komme inn på førstevalget sitt, sier en bekymret rektor.

 

Usikker fremtid

Etterstad videregående leier skolelokalene av Undervisningsbygg KF. Det er også de som har ansvaret for å skaffe erstatningsbygg dersom skolen blir stengt. Undervisningsbygg vil også komme til å stå som byggherre dersom skolen bygges om. Så langt har de kun tilbudt skolen erstatningslokale en dag i uka for bare en av klassene. Dette er derimot ikke noe elevene som går der ser som en fordel. – Det er finere lokaler, men det er veldig tungvint for oss å reise frem og tilbake, sier Nechirvan Soleyman. – Det kunne vært mye bedre her. Lokalene er slitne og det er rotete og skittent. Dessuten er  utstyret vi bruker gammelt, og det er mye av det som mangler, sier han, og legger til at det beste for skolen hadde vært om den ble pusset opp.

 

Marit Thorsen, informasjonssjef i Undervisningsbygg KF, er klar over den vanskelige situasjonen på Etterstad. – Undervisningsbygg er klar over disse byggenes forfatning. Men når det gjelder hva som skal skje med Etterstad videregående i fremtiden, må jeg henvise til Utdanningsetaten som bestiller og prioriterer hvilke prosjekter vi skal gå i gang med, sier Thorsen. – Jeg synes imidlertid det er viktig å få med at Undervisningsbygg allerede har rehabilitert deler av Etterstad videregående, og bygget et nytt bygg for 240 millioner tidligere. Dette var første byggetrinn. Byggetrinn to gjelder de eldre bygningene, men vi har per i dag ingen konkrete svar på hva som vil skje med de, avslutter hun.

Stengt for kommentarer.