Norge mer voldelig enn USA

21. januar 2013 15:48 av Joachim Mørk 

Her er statistikken du ikke har sett før.

I kjølvannet av skyteepisoden i Newtown, Connecticut, har våpendebatten igjen blusset opp i USA. Retten til å bære våpen er grunnlovsfestet i det andre grunnlovstillegget: «Det er nødvendig med en godt organisert milits for å ivareta sikkerheten til en fri stat. Folkets rett til å eie og bære våpen må ikke begrenses».

- Vi må sette oss ned sammen og finne meningsfulle tiltak for å hindre flere slike hendelser, sa president Barack Obama samme dag som skytemassakren skjedde.

Statistikk levert av FBI (Federal Bureau of Investigation) viser derimot at tilgangen på våpen ikke fører til mer voldskriminalitet.

Voldskriminalitet per 1000 innbygger
1993 2000 2011 1993-2011 (%)
Norge 3,7 5,3 5,3 + 43 %
USA 7,5 5,1 3,9 -  52 %


Mer våpen, mindre kriminalitet
USA er det landet i verden med flest skytevåpen per innbygger. Ifølge prosjektet Small Arms Survey finnes det 88 våpen per 100 innbyggere. Tallene er fra 2005, så det er sannsynlig at nåværende tall er høyere.

Tilgangen på skytevåpen gjenspeiler seg altså ikke i statistikk over voldskriminalitet. Statistisk sett kan det argumenteres for at mer våpen betyr mindre kriminalitet. I 1993 var antall voldshandlinger 7,47 per 1000 innbyggere. I 2011 var antallet 3,86 per 1000. Det er en nedgang på over 50 % de siste to tiår.

Drap per 1000 innbyggere begått med skytevåpen er mer enn halvert fra 1993-2011, men antallet er fortsatt høyt. Odd Busmundrud skriver for dyade-bloggen. Han mener at antall drap kan skyldes tilgjengelighet.

- Hvis du har en pistol i lommen er det lett å ty til den hvis du føler deg truet eller forulempet, skriver han i sitt innlegg om skytevåpen og drap.

Motsatt utvikling i Norge
Small Arms Survey har Norge på 11.-plass på sin liste over våpentetthet. Her har vi 31 våpen per 100 innbyggere.

Fra 1993 til 2011 hadde Norge en økning i voldelig kriminalitet på hele 43 %, ifølge Statistisk sentralbyrå. I 1993 var det på 3,7 per 1000 innbygger. I 2011 var det på 5,3 per 1000. Tallene har vært stabile etter år 2000. Økningen skjedde derfor kun på sju år.

Det er altså 37 % større sjanse for at du blir utsatt for voldskriminalitet i Norge enn i USA, uavhengig av hvor mange skytevåpen hvert land har.

Stengt for kommentarer.