Lidenskap fremfor lønn

21. januar 2013 14:51 av Frida Børli Solaker 

Barnehagepedagog er et svært viktig yrke, men mange velger bort studiet grunnet dårlig lønn. Likevel er det noen ivrige og optimistiske studenter som fortsatt brenner for utdanningen. Charlotte Wiik (19) er en av dem.

Av Frida Børli Solaker

Wiik studerer sitt første år på Dronning Mauds Minne. Her studerer hun bachelor førskolelærer, estetiske fag, et studie som består av mange kreative fag.

Viktig med kreativitet
– Jeg valgte dette studiet fordi jeg tror og mener at kreativitet er viktig for barn i barnehagealder, sier studenten. Hun mener at man ikke skal tvinge barnet til å male et bilde eller spille et instrument, men at det er svært viktig at det kan bli gitt et kreativt tilbud i barnehagen.

Da 19-åringen begynte på studiet visste hun ikke helt hva hun gikk til.

– Jeg har fulgt med på diskusjonen om hvor lav lønnen er for utdannede barnehagepedagoger, og det var vanskelig å velge studiet når man vet hvor lønnen ligger, forklarer hun.

Svært undervurdert
– Barnehageyrket er et undervurdert yrke. Jeg tror det er fordi alle kan jobbe i barnehage, uansett utdanning eller tidligere erfaring. Det er derfor det er så viktig med utdannede barnehagepedagoger. Man må opprettholde en viss standard på undervisningen som foregår i barnehagen, utdyper hun.

Tross dårlig rykte når det gjelder lønn har Wiik en lidenskap for barn og kreativt arbeid, noe som fikk henne til å se forbi lønnen. Hun forklarer at det er i barnehagen barnet lærer de første viktige tingene i dets videre liv. Her lærer de seg å forholde seg til andre barn og voksne, og det er allerede i barnehagen at utdanningen begynner. Hun legger også vekt på at utdanningen i barnehagen skal være positiv og inspirerende for barnet.

– Jeg håper flere tenker seg om, og velger barnehageyrket selv om lønnen er dårlig. Jeg håper og tror at dette vil forbedre seg i løpet av årene, og at yrket vil få et bedre rykte utad i samfunnet, konkluderer Charlotte Wiik.

Mangel på barnehageansatte
I følge Berit Gåsbakk, informasjonsansvarlig ved Dronning Mauds Minne mangler det per idag ca 4000 førskolelærere.

– Mangel på barnehageansatte påvirker selvfølgelig antall barnehageplasser. Når det gjelder antallet som ønsker å utdanne seg til en jobb i barnehagen så tror vi dette tallet vil øke dersom det skulle komme en betydelig økning i lønna, sier Gåsbakk.
Hun legger til at dette er en antakelse og ikke fakta.

Stengt for kommentarer.