Mobbes på nett

21. januar 2013 14:04 av Siri Wold 

Antallet unge som blir mobbet på nett øker stadig. En undersøkelse Medietilsynet har gjennomført, viser at unge jenter oftest rammes.
Mobbing på nett er vanskeligere å oppdage, siden den ikke nødvendigvis skjer i full offentlighet. Den kan også foregå til alle døgnets tider.

- Man kan alltid bli utsatt for den. Hele døgnet. Det er grusomt, synes Janne Cecilie Langhus.
Hun har selv opplevd å bli mobbet på nett, og mener det er lettere for mobberne å kritisere eller sende trusler via nett og mobil.
- Når man  mobber noen på facebook eller mobil, slipper man jo å stå  ansikt til ansikt med offeret. Da blir man gjerne mer vågal, tror Langhus.

Jentene mer aktive
En av grunnene til at jentene rammes hardest, kan være at de bruker  sosiale medier oftere enn gutta, mener Wenche Pedersen.

- Jentene er mer aktive på facebook og andre sosiale medier, og de er nok ekstra sårbare fordi det er så viktig for dem å få likes og positive kommentarer på kropp og utseende. Trist for unge jenters selvbilde, sier Pedersen.

Stengt for kommentarer.