Bygger ny storskole på Helsfyr-Bryn

3. juni 2009 18:41 av Pia Johannessen 

Nå bygges den første skolen i Oslo som skal huse elever helt fra 8. trinn, til og med videregående skole.

- At skolen skal bli moderne, hensiktsmessig og trivelig for elevene som skal gå der, råder det ingen tvil om, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg Oslo KF.

Storskolen skal erstatte Hovin ungdomsskole, Bredtvet videregående skole, og medie- og kommunikasjonslinjen på Sogn videregående skole. I tillegg vil det bygges barnehage og noen bydelskontorer for bydel Gamle Oslo.

Hovin og Sogn gleder seg
Noen som lenge har sett frem i mot byggefasen av Fyrstikkalleen 21 er Hovin ungdomsskole. De har til og med opprettet en visjon for den nye skolen.

- Alle skoler har visjoner og “kanskje den beste skolen i byen” ble lansert i planleggingsfasen. Om man skal leve opp til dette, er man ikke bare avhengig av selve bygget, men også av innholdet i det, sier rektor Jan Petter Braathen ved Hovin skole.

Medie- og kommunikasjonslinjen på Sogn videregående skole stiller seg også positive til den nye skolen på Helsfyr-Bryn.
- Fordelen med å flytte til en ny skole, er bedre tilrettelegging og mer tidsriktige lokaler som i større grad vil dekke medie- og kommunikasjonslinjens behov. Det gjelder både verksteder, atelierer og klasserom, sier avdelingsleder Tom Christian Arnessen ved Sogn videregående skole.

Ferdig i 2010
Skolen skal ha et samlet bruttoareal på 15.087 m2. Kvadratmeterne vil innholde spesialrom for fysikk, kjemi og naturfag, studio for kunst og håndverksfag, mat og helse, og auditorium. I tillegg skal det bygges en flerbrukshall. Denne vil ha en størrelse lik en håndballbane og skal benyttes til ulike formål for bydelens innbyggere.

- Arbeidet går etter planen. Undervisningsbygg er ferdig med sprengningsarbeidet i disse dager. Flerbrukshallen skal ligge under jorda for å spare plass, derfor har sprengningsarbeidet pågått ganske lenge, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen.

Eiendommen som skolen skal bygges på ligger i et industri- og næringsområde på tidligere Grønvold Gård i Bydel Gamle Oslo.
- Det er en spesiell utfordring å sikre anleggstrafikken på en forsvarlig måte når det ligger så mange bygg rundt på alle kanter. Men nå på våren er vi i gang med å bygge, og skolen er planlagt å stå ferdig til skolestart 2010, sier hun.

Utearealer
Mye skal tenkes på da man bygger ny skole, og et viktig element er uteområdet.
Undervisningsbygg vil at 8-13 skolens uteareal skal være et åpent sted for offentligheten hvor både barn og voksne skal trives i og etter skoletid. Området skal være et aktivitetsområde som dekker både idrett og lek. Blant annet skal det bygges en skateboardarena og en volleyballbane.

- Vår visjon er å komme frem til gode kombinasjoner av rom, natur og materiell som vil stimulere til fysisk aktivitet og samhold for alle aldre og nivåer. Dette vil oppmuntre elevene til å leke på deres eget initiativ, sier fagansvarlig utomhus Harald Myhre i Undervisningsbygg til Oslo kommunes hjemmesider.

Stengt for kommentarer.