Når ut til voksne gjennom barna

21. mai 2009 17:35 av Elin B. Øvrebø 

Er det noen som kan snu den uheldige miljøutviklingen, så er det barna, mener byråd Lisbeth Iversen. Hun har en ukuelig tro på neste generasjon.

I januar 2008 satte Bergen Kommune, sammen med Bir (Bergen interkommunale renovasjonsselskap), i gang innføring av kildesorterting av avfall i grunnskolen.

Miljøagenter også hjemme
Byråd for klima, miljø, byggesaker og byutvikling Lisbeth Iversen er ikke i tvil om at også elevenes foreldre blir påvirket av prosjektet.

- Unger har en sterk påvirkningskraft på foreldrene sine. Når de er vant med kildesortering på skolen, reagerer de dersom de må hive ulikt avfall i samme søppelspann hjemme. Da får foreldrene beskjed om å skjerpe seg og bli mer miljøbevisste. Bir jobber løpende for bedre kildesorteringsordninger, sier hun fornøyd.

Rektor på Flaktveit Skole, Daniel Ødegård, er enig i effekten prosjektet har på voksne.
- Prosjektet er knyttet til skolen, men foreldrene opplever nok press fra barna om å være mer miljøbevisste. Foreldrene fører videre presset mot Bir om å legge mer til rette for kildesortering privat. I Bergen satses det jo mest på varmegjenvinning, brenning av restavfall med fjernvarme som resultat, forteller han.

- Framtidens beslutningstakere
- Elevene har tatt imot prosjektet med stor entusiasme. Vi vektlegger at deres innsats kan forandre verden. Ungene er veldig engasjerte og glade over å ta del i prosjektet. Det er viktig at morgendagens beslutningstakere får være med og aktivt påvirke sin egen framtid, mener Iversen.

Ved utgangen av neste år vil nærmere 30 bergensskoler ha heist det grønne flagget, som viser at de er miljøbevisste skoler. Ifølge byråden er Grønt Flagg-heisingen veldig viktig.

- Heisingen av det grønne flagget har topp prioritet. Vi synes det er såpass viktig at vi rydder kalenderen med en gang vi vet når det skal skje. Det er viktig å stille opp når barna blir belønnet for den viktige innsatsen sin med flagget, sier hun.

Inspirert av Flaktveit Skole
Byråden legger ikke skjul på Flaktveit Skole har vært en stor inspirasjon for det pågående pilotprosjektet i grunnskolen. Skolen startet med kildesortering allerede våren 2007 på eget initiativ. Til grunn for dette ligger et FN-vedtak.

- FN’s generalforsamling vedtok i 2002 at fra 2005 til 2014 skulle være det såkalte tiåret for utdanning for bærekraftig utvikling. Norge sluttet seg til denne bestemmelsen og utdanningsdirektoratet har gitt norske skoler retningslinjer for hvordan dette kan gjøres i praksis. Vi tok så tråden opp selv, forteller rektor Daniel Ødegård.

- Hovedtanken bak for vår del er at enkeltmennesker må kvitte seg med avfallet sitt på en bærekraftig måte. Ordningen har fungert bra siden oppstarten, og som første skole i Bergen ble vi tildelt Grønt Flagg i fjor, legger han til.

 

 

Fakta:

Bergen på søppeltoppen
Ifølge Statistisk Sentralbyrå kaster bergensere mest og kildesorterer minst av alle innbyggere i landet. I 2007 ble det kastet 105 344 tonn søppel i Bergen. Kun 39 prosent av dette ble kildesortert. I gjennomsnitt kastet hver bergenser 436 kilo søppel hver.

Ifølge Bir ser det likevel ut til at utviklingen går i positiv retning. I 2008 ble 42,4 prosent av avfallet materialgjenvunnet. Dersom en regner med avfallet som blir energigjenvunnet (28,1 prosent), har Bergen en gjenvinningsprosent på 70,5 prosent.

Kildesortering: sortering av avfall og samling av de forskjellige avfallstypene hver for seg, eksempelvis plast, glass, metall og drikkekartonger.

Gjenvinning/ resirkulering: det sorterte avfallet blir sendt tilbake til fabrikken og omarbeidet slik at det kan brukes på nytt i andre varer.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning som retter seg mot grunn- og videregående skole, og barnehager. En del kriterier må oppfylles, eksempelvis at gruppen har en egen miljøhandlingsplan, før det kan søkes om å motta det grønne falgget. Det grønne flagget varer for ett år av gangen.
Kilder: www.sortere.no, www.bir.no, www.fee.no , www.ssb.no

Stengt for kommentarer.