Foreldre griser til barns økonomiske fornuft

2. november 2012 13:43 av Dan Arvid Bjørsvik 

Forskning bekrefter at foreldre har skyld i at barn trår i luksusfellen i voksen alder. DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl har løsningen: Gi barna en sparegris.

– Jeg har to gutter, og de fikk hver sin sparegris da de var tre år gamle. Start så tidlig som mulig. Sen økonomiopplæring kan bli en dyrkjøpt lærdom, sier Silje Sandmæl.

Som programleder i TV3s Luksusfellen gir hun råd til småbarnsfamilier som har økonomiske utfordringer. Ofte møter hun foreldre som betrakter nytelse som det øverste gode. De fraskriver sitt ansvar som rollemodell for barna.

– Økonomisk fornuft går gjerne i arv. Derfor overrasker det lite at få deltakere i Luksusfellen får økonomisk bistand av foreldrene sine, sier Sandmæl.

Tall fra Norges Kreditorforbund viser at nordmenn gjerne tyr til forbrukslån, kredittkort og andre avbetalingsløsninger for å kjøpe varer og tjenester. 223 000 av oss er stemplet som ikke kredittverdige. For Sandmæl er det viktig at flere skjelner mellom hva man har lyst på og hva man trenger.

– La barn oppleve at de går glipp av andre muligheter senere hvis de brenner opp alle lommepengene nå, sier hun.

Skolen bør blande seg inn

Økonomiprofessor Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder forsker på barns forhold til privatøkonomi. I en studie som ble gjort i Kristiansand viste det seg at barn og unge med psykologisk kontrollerende foreldre var mindre fremtidsorienterte, mer positive til forbruk og mer opptatt av fornøyelser. Barn som opplevde at foreldre ga dem ansvar var mer påpasselige.

– Flere i denne gruppen hadde også planer om universitetsutdanning. Ungdom som beskrev sine foreldre som uinvolverte hadde mindre kontroll på eget forbruk. Flertallet av disse hadde ingen planer om universitetsutdannelse. Det kan gi negative konsekvenser for deres økonomiske velferd i voksenlivet, sier Nyhus.

I den samme studien deltok også barnas foreldre. Hele 82 prosent sa at de aldri, eller sjeldent, oppfordret barnet til å følge med på eget forbruk.

– Barn og unge bør lære mer om økonomi og finans i skolen. Det kan kompensere for manglende opplæring i hjemmet, og bidrar til at uheldig økonomisk atferd ikke går i arv, sier økonomiprofessoren.

Også Nyhus er opptatt av at barn må lære seg å spare, men legger til at det foreløpig er lite forskning på hva som gir effekt på lang sikt i barns forhold til økonomi. Noe kan man likevel anta er betydningsfullt.

– Lær dem viktige begreper som rente og prisstigning. Forklar dem hva et lån er og hvordan ulike betalingskort virker. Kunnskap om fremtidige konsekvenser hjelper barna å gjøre gode valg når de en dag skal ta ansvar for egen økonomi, sier hun.

Toppbilde av: Anette Norr

Stengt for kommentarer.