Skal hjelpe flyktninger i hverdagen

27. mars 2009 13:33 av Elin B. Øvrebø 

- Med Flyktningguiden ønsker vi å bidra til at flyktninger lettere skal integreres og inkluderes i det norske samfunnet, sier Linn Bratsberg, aktivitetskoordinator og flyktningguidekoordinator i Voss Røde Kors.

- Målet er at flyktningen skal bli kjent med lokalsamfunnet, bli trygg på seg selv i den nye situasjonen og finne sin egen identitet i Norge. Det er viktig å understreke at det ikke bare er flyktningen som har utbytte av prosjektet. Begge parter kan lære mye av hverandre, mener hun.

I disse dager starter Voss Røde Kors sitt flyktningguideprosjekt. Hensikten er å integrere flyktningene i lokalmiljøet.

Sammen for flyktningene
Siden 1987 har Voss mottatt rundt 340 flyktninger. I dag bor det rundt 200 flyktninger i den vesle kommunen. Mesteparten av disse kommer fra Somalia, Kina, Russland og Irak.

Flyktningguiden er et samarbeid mellom Hordaland Røde Kors, Voss Røde Kors og Voss kommune. Sistnevnte står for kostnadene, mens Røde Kors skal drive prosjektet.

- Flyktningguiden går ut på at vi kobler en nordmann med en nybosatt flyktning. Disse møtes sosialt omtrent én gang i uken, enten de går på fotballkamp, kafé eller lignende, i cirka ett år,. Prosjektet gjelder flyktninger som har oppholdstillatelse, er med i kommunens introduksjonsprogram på to år og er nylig bosatt på Voss, forklarer Bratsberg.

- Positivt for integrering
June Jordalen, programrådgiver på Flyktningkontoret i Voss kommune, er overbevist om at det nye prosjektet  er positivt for flyktningene på Voss.

-  Dette er veldig flott. Vi har lenge hatt et ønske om å få tak i guider til flyktningene. Det er et stort behov ettersom vi tar imot mange flyktninger. Flyktningguiden strekker seg lenger enn det vi kan som byråkrater. Voss er ikke den letteste plassen å få seg arbeid på. Det er ikke et industristed med mange arbeidsplasser og arbeid på hotell og i turistindustrien er veldig sesongbetont. Derfor opplever vi vanligvis at en del flyktninger flytter til Oslo og andre steder etter en viss tid, sier hun.

-  Prosjektet er uten tvil avhengig av gode koblinger, at partene har felles interesser. At partene på sikt utvikler vennskap, er positivt for integreringen av flyktningene, sier Jordalen.

Comments

En kommentar to “Skal hjelpe flyktninger i hverdagen”
  1. Norrøna sier:

    Håper at flyktningeguiden på Voss også kan tilby flyktningene jobbrelaterte aktiviteter. Etter min mening er det 2 ting som må følges opp for at integreringen skal lykkes.
    1. At de ikke faller inn i et passivt livsmønster.
    2. At det stilles krav til dem.
    Hvis dette ikke er på plass, er jeg redd for at veien til NAV kontoret blir kort.