Presses opp i et hjørne

6. juni 2012 13:41 av Christine Næsvold Kveinsjø 

De ti siste årene har Nina Adsen bodd i kommunal bolig på Lademoen. Fra 16. juni vil husleien på leiligheten hennes gå opp med nesten 2000 kroner. Følgene av Trondheim eiendoms nye prismodell vil sprenge familiebudsjettet hennes.

Tekst: Christine Kveinsjø

Da Nina flyttet inn var husleien på 2700 kroner, og er i dag på 4315. Den nye prisen blir 6261 kroner. Hvis man ser på økningen de siste ti årene, sammenlignet med den kommende endringen, er det et stort sprang for de i kommunale boliger som sliter økonomisk. For et halvt år siden fikk Nina et varselbrev fra kommunen om at husleien ville øke. Med 60 prosent jobb og et lite barn ble dette vanskelig for henne.Hun legger likevel til at hun slett ikke er den som har kommet verst ut av denne saken. Andre har fått enda større prisøkning.

Rammer lavtlønnede
Å sette opp husleien såpass mye på kommunale boliger mener Nina er vanvittig.
– Hvorfor er det alltid vi med lav inntekt som må presses opp i et hjørne hvis det er noe som skal ordnes i økonomien?
På grunn av de høye boligprisene i byen er det heller ikke aktuelt å flytte til en ikke-kommunal bolig.
– Nei, hvordan i all verden skulle jeg få til å betale det, når alle studentene byr seg i hjel på alle boligene? Da måtte vi i så fall bo på tre kvadratmeter.
Hun mener det kunne vært en idé for kommunen å bygge flere studentboliger, for å lette på trykket i boligmarkedet.

Dårlig vedlikehold
Nina reagerer på at kommunen kan øke husleien så mye, uten å gjøre noe med standarden på leilighetene. For noen år siden søkte Nina om å få bytte bolig. Svaret fra kommunen var at «hun hadde det bra nok». Hun finner frem et brev fra kommunen, der de skriver at det er stor kø på kommunale boliger. De så heller ikke noen grunn til å gi henne en annen bolig, da standarden var god nok der hun bor nå. På dette tidspunktet hadde det ikke vært noen fra kommunen for å sjekke forholdene i leiligheten.
– Jeg har bodd her lenge, og vet om flere som har fått bytte bolig. Det virker som det går på trynefaktor, sier hun. Når det gjelder vedlikehold hadde hun snekkere hjemme i leiligheten i 2007 for å bytte vindu. Det var trekk igjennom hele leiligheten, og det ene vinduet var dekket av mugg.
– De skjønte ikke hvordan det kunne bo noen her, forteller hun.

Boligene blir ikke forbedret
Arild Hoven i Trondheim kommune opplyser om at husleien blir regulert etter størrelse, antall rom, beliggenhet og tilstand på leiligheten. Det er dagens standard på boligene som er grunnlaget for beregningen av husleie, som vil si at det ikke vil bli gjort forbedringer på boligene.  Endringene ble fastslått av bystyret i desember 2009, men økningen trådte i kraft juni 2011. Ca 1200 boliger fikk økt sin husleie fra 1. juni 2011, og månedlig siden da har 20–30 nye boliger fått sin prisøkning. Bakgrunnen for økningen var at kommunen endte med et årlig underskudd på 43 millioner kroner som følge av utleieboliger. I saksframlegget fra bystyret står det at husholdningers svake økonomi i seg selv ikke er god nok grunn til å få leie kommunal bolig. De som blir prioritert, er de som ikke når fram i det private markedet på grunn av diskriminering, eller fordi egnet bolig ikke finnes.
– For folk som sliter økonomisk er det ordninger som bostøtte og trygd som skal hjelpe, ikke lav husleie, sier han.

Ikke postkasseskrekk
Det første Nina gjør med lønnen sin, er å betale regninger. Derfor er det maten som blir kuttet først.
– Man må betale husleie, barnehage og strøm. Dette er ikke ting man kan la være å betale, så da blir det jo mindre til mat. Men jeg får ikke postkasseskrekk av den grunn, legger hun til. Det er ikke bare helgearbeid og ekstravakter hun må ta for å få det til å gå rundt.
– I dag lærte jeg også at jeg må ta ut alle feriedagene mine for å få feriepenger. Da mister jeg timer på jobb, og blir nødt til å ta på meg ekstra når jeg kommer tilbake. Til vanlig jobber hun som renholder, og er innstilt på at hun vil ha mer jobb. Hun forteller at hun ikke har noen interesse av å gå hjemme.
– Jeg prøver å holde motet oppe, men i dag har det vært vanskelig. Jeg har ikke lyst til å gå «i kjelleren». Da blir jeg sykemeldt, og det gagner ingen, avslutter hun.

Stengt for kommentarer.