Ikke alle får gratis barnehageplass

5. juni 2012 14:11 av Stine Machlar 

I Kværnerdalen barnehage kan du få gratis barnehageplass til barnet ditt, men tilbudet gjelder kun for fire- og femåringer.

I 2010 startet et prøveprosjekt med gratis kjernetid i barnehagen. Det ville si at foreldre som hadde heltidsbarnehageplass til barna sine, fikk redusert pris på barnehageplassen.

På avdeling Spiker’n i Kværnerdalen barnehage tilbyr de gratis barnehageplass, også til de som ikke betaler for heltidsplass.

– På Spiker’n har vi barn som bare er her i kjernetiden, fra 10.00 til 14.00. Det vil i praksis si at de ikke betaler noe for barnehageplassen, sier teamleder på Spiker’n Terje Ydstie Jacobsen.

I tillegg til gratis barnehageplass får barna som benytter seg av dette tilbudet gratis skyss til og fra barnehagen, betalt av kommunen.

– Gratis buss gjør det lettere for foreldrene å levere barna. Den blir som en slags forlengelse av barnehagen. Dette tilbudet gjør det mulig for mange foreldre å gå på norskkurs samtidig som barna blir inkludert og sosialisert, sier Ydstie Jacobsen til Gamle Oslo Blad.

Teamlederen tror at flere barn får gå i barnehagen når det er gratis, uten at de må binde seg til en betalt heltidsplass.

Får det samme tilbudet
– Tilbudet om gratis barnehageplass er for å rekruttere de som kanskje ikke har så god kunnskap om norske barnehager, eller de som ikke har mulighet til å benytte seg av et barnehagetilbud av økonomiske grunner. Derfor er det et tilbud til alle barn, både de med minoritetsbakgrunn og barn som er etnisk norske. Forutsetningen for å få tilbudet er at de må være født i 2007 og bo i bydel Gamle Oslo, sier han.

­– Selv om disse barna ikke betaler for barnehageplassen, får de det samme tilbudet. De kan ikke være med på langturer, fordi de bare er her fire timer hver dag. Men de får dra på mindre utflukter, som skogsturer og museumsbesøk, fortsetter Ydstie Jacobsen.

I dag er det ni barn som benytter seg av gratistilbudet i Kværnerdalen barnehage. De har hatt ti. Likevel har teamlederen på Spiker’n inntrykk av at både barn og foreldre er fornøyd med tilbudet. Det kan en mor, Sira Rage, bekrefte.

Skulle vært mer sentralt
– Det er bra at det er gratis. Jeg er fornøyd med barnehagen. At de henter med buss er kjempebra. Jeg kan ikke kjøre bil, og da kunne jeg ikke hatt dattera mi der om jeg skulle levert.

Selv om Rage er fornøyd med tilbudet i barnehagen. Flytter hun dattera til en annen barnehage til høsten.

– Jeg skulle ønske det var et gratistilbud nærmere der vi bor, sier hun.

Nina Tufte, spesialkonsulent i bydel Gamle Oslo, sier hun kjenner til ønsket om gratis barnehageplass mer sentralt i bydelen, og at de har prøvd å kompensere for dette med å tilby gratis skyss.

–Det har vi nå prøvd å kompensere for ved å sette inn gratis buss til og fra. Så får vi se om det på lang sikt vil bli aktuelt å tilby gratis barnehageplass også i andre barnehager i bydel, sier Tufte til Gamle Oslo Blad.

(Foto: Stine Machlar)

Stengt for kommentarer.