Historien kan være over for Gamlebyen kirke

24. mai 2012 19:39 av Camilla Veka 

Oslo Biskop og Oslo Bispedømmeråd la rett før påske frem forslag om omorganisering av kirken i Oslo. Det bety slutten for Gamlebyen kirke.

‒ Når Kirken er opptatt av å være “levende, nær og til stede” og spille en rolle i moderne samfunnsutvikling, så er denne type beslutning som Oslo Bispedømmeråd legger opp til uklok, forteller Eli Margrete Nielsen Karagøz, leder i Gamlebyen Menighetsråd.

Gamlebyen kirke står i dag på ruinene av klosterkirken til fransiskanerne, som ble etablert i 1291. Foto: Camilla Veka

I slutten av mars i år foreslo Oslo Bispedømmeråd blant annet å slå sammen Gamlebyen og Grønland sokn. Samtidig vurderes det å si opp leieavtalen for Gamlebyen kirke. Dette har ført til stort engasjement blant lokale krefter, som ønsker å bevare Gamlebyen kirke som aktør i lokalmiljøet.

‒ Nå holder vi på å lage en aksjon, og får bred støtte i lokalmiljøet. Vi har varslet så mange som vi får tak i og har allerede kontakt med Gamlebyen beboerforening, Gamlebyen historielag og Oslo middelalderfestival, sier Karagøtz.

Et stort tap for Oslohistorien
Gamlebyen kirke (Oslo Hospitals kirke) har sine aner tilbake til 1200-tallet. Kirken er fra 1796, og er Oslos fjerde eldste kirkebygning. Den har vært – og er – et viktigt symbol på kirkens medlidenhet og omsorg for mennesker som lider. Sammen med Oslo hospital er dette sannsynligvis Oslos eldste humanitære organisasjon. Det poengterer Karagøz til Gamle Oslo Blad, som langt ifra ser positivt på Oslo Bispedømmeråds forslag.

‒ Det vil være galt å avvikle kirken her i en tid da befolkningen i området vokser med rasende hastighet med utbygging i blant annet Kværnerbyen og Bjørvika. Frem mot 2020 forventes en befolkning på om lag 13000 innbyggere i Gamlebyen, hvorav cirka 8000 medemmer i kirken. Etter dette planlegges videre utbygging i Kongshavn. Dette gir et solid grunnlag for egen selvstendig menighet i Gamlebyen.

Ønsker Grønland kirke som soknekirke
Leder i Oslo Bispedømmeråd, Harald Hegstad, mener imidlertid at det er nødvendig å konsentrere ressursene og redusere antall enheter i de ulike soknene.

‒ Vi har anslått en grense på 5000 medlemmer for at et sokn normat skal opprettholdes, Gamlebyen sokn har i underkant av 3500 medlemmer. Derfor har vi foreslått å slå sammen Grønland og Gamlebyen sokn, for å få en mer bærekraftig enhet.

Det fører også til at de ønsker Grønland kirke som soknekirke og vurderer dermed å si opp leieavtalen de i dag har for Gamlebyen kirke.

‒ Når vi velger å behode Grønland kirke, og ikke Gamlebyen, er det dels fordi det er en kirke vi eier selv, og des fordi vi mener den er mer egnet som kirke for det sammenslåtte sognet, sier Hegstad.

Det er mye som skjer i Gamlebyen kirke. Foto: Camilla Veka

Positivt for utviklingen
Hegstad forteller at Bispedømmerådet ser de historiske hensyn som taler for å beholde Gamlebyen kirke, men at de likevel – innenfor stramme økonomiske rammer – velger å prioritere det de mener er hensynet til menighetslivet og kirkens nærvær i dag.

Karagøz i Gamlebyens menighetsråd, mener at Gamlebyen kirke har spilt en helt uvurderlig rolle i den positive utviklingen som denne delen av Oslo har hatt de siste 10-15 årene.

‒ Kirken representerer mye: identitet og tilhørighet, omsorg, sjelesorg, kulturlig og tradisjon – og ikke minst toleranse for alle mulige former for menneskelig avvik og svakheter. Dette er gjort på en måte som er genuint kristent og derfor kanskje noe av det beste og mest aktverdige i vår kulturtradisjon.

En sak på høring
For Hegstad er det viktig å understreke at Gamlebyen kirke ikke forsvinner selv om de sier opp leieavtalen, og at den forhåpentligvis fortsatt vil kunne brukes som kirke.

Da denne saken fortsatt er på høring, og den endelige konklusjonen ikke trekkes før til høsten, er Oslo bispedømmeråd åpen for alle innspill og synspunkter som måtte komme opp.

‒ Vi som bor i Gamlebyen er opptatt av at denne delen av byen skal fortsette sin positive utvikling, avslutter Karagøz.

(I kveld holdes det kulturkveld i Gamlebyen kirke til støtte for aksjonen.)

Stengt for kommentarer.