Norsk hundeavl på ville veier?

5. juni 2012 11:08 av Øystein Heggdal 

Veterinærstudent Renate Eide mener at dagens hundeavl går på bekostning av livskvalitet, funksjon og helse hos hundene. NKK (Norsk Kennel Klubb) er sterkt uenig.

Hadde vi fått inn en schæfer med de samme pusteproblemene som en mops ville den ha blitt operert øyeblikkelig, sier Eide.

Hun er autorisert dyrepleier, jobber på smådyrklinikk og studerer tredjeåret på veterinærhøgskolen.

- Vi har også sett mopser som puster bedre under operasjon, da de har en slange gjennom munnen for å puste i.

Selskapshundene, som er den sterkest voksende gruppen hunder, mener hun har større helse problemer enn brukshunder som krever god helse på flere områder.

- Selskapshundene skal jo i grunn bare se søte ut, sier hun.

Ett annet eksempel er at en har artstypiske problemer, som tyder på liten genetisk variasjon. Mopsens snorkelyd når den puster, hud og anal problemer hos schæfer, hjerteproblem hos Cavalier Spaniel.

- Det som er viktig er å bevisstgjøre forbrukerne på disse problemene, sånn at oppdretterne leverer sunne hunder.

Espen Eide hos NKK er ikke helt enig i dette.

- Vi kan dokumentere at vi de senere årene har hatt stadig mer fokus på helse og helseproblemene til hunder. Vi tar røntgen av ledd og bein, analyserer DNA og gjør øyenlysninger, sier Eide.

Disse opplysningen føres så inn i et sentralt register som igjen kan utelukke hunder for avl. NKK finansierer en del av denne forskningen gjennom sitt eget fond, og mener de har blitt mye tydeligere de senere årene. Men innrømmer også at det har vært feilgrep.

- Opp igjennom tiden har det vært en del avlsmessige feilgrep. Men vi har nå endret de rasebeskrivelsene slik at det ikke skal være rom for misforståelser. Eksempelvis har beskrivelsene gått fra kort nese, til relativt kort nese, forteller Eide.

Han mener at NKK har gått foran med nye os strengere regler i en årrekke, og at flere andre land nå kommer etter. Men han innrømmer også at de har problemer med visse raser der genmaterialet er for lite.

- Hvilke tiltak har dere satt inn imot det?

- Vi ser på det som en utfordring i noen populasjoner at genmaterialet er for lite. Men vi deler ikke opp de enkelte raser i undergrupper, i motsetning til noen av våre naboland. I andre land blir det avlet på spesifikke farger og liknende, sier Eide.

I tillegg har NKK innført kryssavl med nær beslektede raser, og de har en sædbank med gener fra utlandet.

- Hvorfor har dere så ferdige søknader for unntak fra forbudet om innavl liggende på deres nettsider?

- Som hovedregel er innavl forbudt, men det finnes en mulighet for å søke om unntak.

Han sier videre at de har et standardisert skjema for å sikre at de har et godt beslutningsgrunnlag.

Stengt for kommentarer.