Språket blir dårligere

7. februar 2012 23:39 av Johanna K. Bottheim Åbrandt 

Språket til journalister er dårligere nå enn før, og ekspertene er bekymret.

– Jeg har tenkt mye på hva som er godt og dårlig språk. Det er fryktelig vanskelig å måle og det blir mye synsing, sier Helene Uri, som er språkforsker med doktorgrad i lingvistikk.

Hun møtte til debatt sammen med Sylfest Lomheim og  Thore Roksvold for å diskutere om avisspråket har blitt dårligere enn før.

– Journalister er de flinkeste skribentene, men også de dårligste. Komma kan de ikke i det hele tatt, sier Uri.

Hun forteller at det som har endret seg er at alle kan bidra i journalistikken i dag, blant annet på grunn av internett.

– I dag er det mer debatt og det er lettere å følge med i avisene. Mange flere skriver nå enn før og det skrives mye mer dårlig. Før var journalistikk en elitesport, nå er det noe for alle. Men det skal sies at det fortsatt er mye bra.

Uri mener at en av grunnene til at språket blir dårligere er fordi det kuttes i språkkurs og korrekturlesere.

– Jeg synes det er forferdelig trist at språket ikke vektlegges i avisredaksjoner. I dag styrer økonomi avisene, og man skjønner ikke at språket må prioriteres høyere, forteller Uri.

Hun hevder at kortere frister på tekstene også har noe å si for språket.

– Nå er det kortere deadliner enn før fordi nyheter skal raskt ut på internett, og man bruker ikke nok tid på å få til godt språk i artiklene.

Godt nok

Sylfest Lomheim er språkviter og mener at det ikke er viktig å undersøke om avisspråket var bedre før, men interessant.

– Det som er viktig for meg er om språket er godt nok i dag. Det synes jeg dessverre ikke, sier Lomheim.

Lomheim forteller at det viktigste er at språket er klart, og at feilen som blir gjentatt mest av journalister er kommafeil.

– Komma gjør en tekst klar, og det blir større slit å lese og forstå tekster med kommafeil.

Han hevder at mange journalister ligger på et nivå tilsvarende karakteren fem på videregående.

– Journalister skal ha et bedre språk enn karakteren fem på videregående, men jeg ser dessverre ofte at det ikke er slik.

Lomheim legger noe av skylden på lærere.

– Lærerne har ikke gode nok språkundervisninger, og folk bryr seg kanskje ikke om at det er noen skrivefeil. Det nytter heller ikke med et PC-program som skal rette opp i feilene. Det er kunnskap og holdninger som gjelder.

Stengt for kommentarer.