Nybakte foreldre må pent vente

7. februar 2012 17:44 av Henriette G. Ågren 

Carine Kaurin Nordby tar ett år pause fra studiene for å være mamma til lille Ludvig. Etter mye venting og frustrasjon, har hun ennå ikke fått en eneste krone i støtte fra Lånekassen.

–      Det er stressende for en nybakt mamma. Behandlingstiden er veldig lang, og det er en hel masse regler og krav som skal oppfylles for å få søknaden om foreldrestipend godkjent.

Nordby søkte første gang i september, og vet fortsatt lite om hvor langt hun er kommet i søknadsprosessen.

– I vårt tilfelle har vi begge krav på forsørgerstipend i tillegg, ettersom mannen min også er student. Lånekassen er altså super, og gjør det både mulig og attraktivt for studenter å få barn. Men når det er sagt, synes jeg ventetiden er alt for lang.

Både Nordby og mannen er studenter ved Campus Kristiania i Oslo. Hun forteller at skolen har vært svært behjelpelige med hensyn til Lånekassen, men at det hjelper lite når pengene ikke kommer.

– Jeg har hørt mange eksempler på nybakte foreldre som har belaget seg på støtte gjennom permisjonen sin, men som ikke har fått godkjent søknaden hos Lånekassen.

Må følge reglene
Solbjørg Sørensen, fungerende informasjonsdirektør hos Lånekassen, forteller at de har en god ordning for studenter som blir foreldre under utdanning.

– Dersom du oppfyller kravene til foreldrestipend, vil du få utbetalt den samme summen som du vanligvis har i lån og stipend. I tillegg kan du få et ekstra beløp for barnet dersom far også er student eller har lav inntekt. I 44 uker etter fødsel får du altså full støtte fra Lånekassen, men det er dessverre lang behandlingstid for søkere akkurat nå.

Et av Lånekassens strengeste krav er at du må ha vært under utdanning de siste seks månedene før fødsel. Dersom du er så uheldig å føde noen uker før termin, kan altså den økonomiske støtten falle bort.

– Reglene må følges, og det er klart at dette føles urettferdig for noen. Ved prematur fødsel kan vi likevel gjøre unntak, sier Sørensen.

Hun skjønner at det fort kan bli økonomisk vanskelig for nybakte foreldre når de må gjennom en lang søknadsprosess. Særlig forstår hun frustrasjonen til de som akkurat faller utenfor ordningen.

– Det er viktig at de som venter barn setter seg godt inn i reglene for foreldrestipend, slik at de kjenner konsekvensene av både valg de selv gjør, og av det som bare skjer, slik som en fødsel før termin. Tar du for eksempel permisjon fra skolen mer enn tre uker før termin, faller retten til foreldrestipend bort med mindre det er krav fra legen eller skolen om at du tar permisjon tidlig. Slike ting er det avgjørende at man kjenner til, sier Sørensen.

(Toppbilde: Privat)

Stengt for kommentarer.