Besøk som gleder

6. februar 2012 22:36 av Kristine Sletten 

Røde Kors’ besøkstjeneste hjelper mennesker som ikke er i stand til  knytte sosial kontakt, med å få livsgleden tilbake.

– Målgruppen i besøkstjenesten er mennesker i alle aldre som av ulike årsaker føler seg ensomme og har behov for sosial kontakt. Tjenesten er geografisk spredt over hele Norge og er operativ gjennom 173 lokalforeninger, forteller Ulf Svendsen, ansvarlig for besøkstjenesten Norge.

I dag organiserer besøkstjenesten 7000 frivillige over hele Norge. Besøkstjenesten er den største omsorgstjenesten i Røde Kors. Besøkene går til mennesker i private hjem og på institusjoner, og setter opp sosiale arrangementer.

– Målet med tjenesten er å motvirke ensomhet. Mange mennesker er ensomme og ikke i stand til å knytte sosiale nettverk. Da kan det være godt å ha en besøksvenn.

Besøksvenner får også mye igjen for sin innsats i form av følelsen av å være til glede for andre. Fellesskap og betydningsfullhet er en god belønning for en relativt beskjeden innsats.

– Tjenesten ble startet av Jens Meinich og fylte 60 år i 2009. I starten var tilbudet for det meste for gikk for pasienter på sykehus. Mantraet ”den beste medisin for et menneske er et annet menneske” lever fremdeles i beste velgående, forteller Svendsen.

Meningsfylt hverdag

Rita Ottinsen (48) er en av 7000 frivillige som nå er i ferd med å bli besøksvenn.

– Nå som barna har blitt store, ønsker jeg å fylle fritiden min med noe meningsfullt, forteller Ottinsen.

For å bli besøksvenn må man gjennom flere kurs. I tillegg må man ta en test for å forsikre seg om at man passer til tjenesten.

– Jeg valgte å bli besøksvenn fordi jeg tror det sitter mange ensomme mennesker der ute, som trenger noen å snakke med.

Ottinsen forteller videre at hun håper hun kan glede et menneske og fylle hverdagen med noe positivt.

– Jeg gleder meg nok mest til å møte et menneske med mye livserfaring og se hvordan vi passer sammen. Aller mest ser jeg jo frem til å hjelpe andre med å gjøre hverdagen lettere, avslutter Ottinsen.

(Toppbilde: Privat )

Stengt for kommentarer.