Sosiale medier reduserer trafikkulykker

14. februar 2012 18:00 av Anne Oma 

Det siste året har antallet dødsulykker i trafikken sunket. Mer tid foran tv og internett kan føre til at folk kjører mindre.

- Norge har et høyt opplysningsnivå. Vi har et godt opplæringssystem, som består blant annet av kampanjer, politiet og trafikkskoler. På grunn av sosiale medier planlegger man kjøringen på en annen måte med tanke på kjøreforhold og kjørerute. Yngre bruker 4-5 timer per dag på internett. Dette førere til mindre tid på bil. Disse faktorene kan være med på å minske trafikkbruken og kan være en forklaring på hvorfor antall trafikkulykker har gått ned, sier SINTEF-forsker Dagfinn Moe.

Færre trafikkulykker
- Antall dødsulykker i 2010 var 208. I fjor ble 169 drept i trafikken. Det er fortsatt flere menn enn kvinner som kommer utfor ulykker i trafikken. Også antall skadde er lavere i 2011 enn i 2010. For to år siden var det 9130 skadde og 8569 i fjor, melder Trygg Trafikk.

- Det er flere menn enn kvinner som blir skadet fordi menn er mer utsatt i trafikken, sier Trygg Trafikk.

I Rogaland har antall ulykker også gått ned siden 2010 fra 11 til 8. De fleste ulykkene skjer på grunn av menneskelig svikt og uoppmerksomhet.

Større risiko
- Menn er generelt villig til å gå lenger til å gjør fysiske handlinger. Dette er knyttet opp til det å være en mann. Å ta tunge tak er en kultur som viser at man er sterk, sier Moe

- Menn knytter sin identitet til bil, fart og spenning. Gutter har en annen terskel for risiko. Mange gutter er interessert i bil. Både når det kommer til farger, motor og stereoanlegg. Når interessen er større følger adferden deretter med. Jenter starter puberteten tidligere og kan dermed være mer fornuftig.

En av de største årsakene til ulykker er kombinasjonen med alkohol eller andre rus-stoffer.

- Man kan se at gutter er mer villig til å kjøre med alkohol bak rattet, sier Moe

Toppbilde: Hentet fra wikipedia

Stengt for kommentarer.