Gulleråsen står uten kollektivtilbud

4. februar 2012 19:44 av Ronja Rognmo 

Da Holmenkollbanen ble gjenåpnet i 2010, fikk beboerne på Gulleråsen beskjed om at stasjonen i retning sentrum var lagt ned. Nå har også buss for bane opphørt.

– Hva har vi politikere til når de ikke har ben i nesen til å få organisasjonen Ruter som er heleid av Kommunen til å gjøre som de sier, sier Alf G. Astrup

Etter at stasjonen ble lagt ned fikk Astrup og de andre i aksjonsgruppen, «Bevar Gulleråsen», på Facebook, overbevist politikerne om nødvendigheten av en matebuss. Denne ble opprettet og de ble lovet at den skulle betjenes frem til stasjonen åpnet. Ruter kuttet ut bussen i forrige måned uten en formell beslutning. Astrup beskriver busstilbudet som tungvint og lite gjennomtenkt.

– Buss for bane var tungvint for passasjerene da de måtte bytte til t-banen på Slemdal. Bussen var store deler av dagen begrenset til kun to avganger i timen. Den brukte ikke mer enn ti minutter på å kjøre fra Gulleråsen til Slemdal. Istedet for å ventet i mer enn 20 minutter hver halvtime, kunne den gått to ganger i halvtimen med de samme ressursene. Busstilbudet var langt fra optimalisert, sier Astrup.

Må gå til Slemdal stasjon
Nå som busstilbudet har blitt kuttet står beboerne rundt Gulleråsen helt uten kollektivtilbud. Alternativet deres er å gå til Slemdal stasjon eller benytte seg av privatbil.

– For de som sogner til Gulleråsen tar det mellom 10 og 25 minutter å gå til Slemdal. Nå som det er vinter er veiene her smale, bratte, glatte og dårlig måkt, så det at verken T-banen eller bussen går, øker risikoen for alvorlige ulykker. At banen ikke stopper gjør også at faren for ulykker mellom bil og bane blir større. Hvis en bil blir stående mellom bommene i det de går ned, er faren stor for at det skjer en ulykke. Da må banen nødstoppe, noe som har skjedd flere ganger, sier Astrup.

Kan ikke annet enn å håpe
Astrup forteller at de alle fleste beboerne i Gulleråsen området har flyttet dit på grunn av det gode kollektivtilbudet med bane til og fra sentrum og marka.

– Her bor mange eldre som ikke kjører bil, barnehagebarn og skolebarn, som alle er avhengig av kollektivtransport. Det eneste vi beboere ved Gulleråsen stasjon har fått igjen for at Oslo kommune brukte 400 millioner på å oppgradere Holmenkollbanen, er et dårligere kollektivtilbud enn hva vi hadde tidligere.

– Ruter og Oslo t-Banedrift er nå totalt blottet for initiativ når det gjelder gjenåpning av Gulleråsen stasjon. Vi håper på en holdningsendring og en ”dette skal vi få til” – mentalitet i ”Ruter-systemet”. Itillegg ønsker vi en fortsatt positiv innstilling hos politikerne slik at en løsning, kanskje med en flytting av perrongen, vil føre til en gjenåpning. Men om det blir i 2012, er det bare å håpe på, sier Astrup.

Gro Feldberg Janborg, informasjonsrådgiver i Ruter, forteller at Gulleråsen stasjon dessverre ikke lar seg bruke på grunn av sikkerhetsmessige årsaker.

– T-banevognene må stoppe i en sving, og da overskrider avstanden mellom perrong og vogn det som er godkjent i forhold til sikkerhet. Vi forsøkte å finne alternative løsninger slik at stasjonen kunne brukes, med av- og påstigning gjennom kun en dør. Dette forslaget ble underkjent av Jernbanetilsynet fordi det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig, sier hun.

Har forståelse for skuffelse
Janborg forteller at busstilbudet opphørte fordi for få passasjerer benyttet seg av det.

– Vi har forståelse for at beboerne på Gulleråsen er skuffet over at erstatningsbussen mellom Gulleråsen stasjon og Slemdal stasjon opphører. Det var for få passasjerer som benyttet seg av bussen, og flere turer gikk uten en eneste passasjer. Passasjergrunnlaget ble dermed for dårlig til å kunne opprettholde tilbudet. Det er 700 meter mellom de to stasjonene, så beboerne på Gulleråsen kan fremdeles benytte Slemdal stasjon, sier hun.

– Det er igangsatt en utredning om forlengelse av plattformene på linje 1, for å få perronger som er lange nok for tre vogner på rett linje. Det er for å unngå problemet som vi har på Gulleråsen. Det vil bety flytting av noen stoppesteder for å unngå å ha dem i krappe kurver, slik som er tilfellet for Gulleråsen stasjon. Målet er at denne utredningen skal være klar i løpet av våren, forteller Janborg.

Stengt for kommentarer.