Lånekassen bidrar til flerkulturell kompetanse

4. februar 2012 10:47 av Ingvild Silseth 

Ved hjelp av lånekassen får studenter muligheten til å reise utenlands gjennom studiene.

– Studiet hadde fungert uten turen, men den er helt klart et stort pluss, sier Alva Brosten som tar et årsstudium i utviklingsstudierHøgskolen i Oslo. Nå er hun i India på studietur.

– I mitt tilfelle følte jeg at lånekassen dekket en god del, da totalkostnadene for flyreisen ikke kostet all verden. India er et billig land å bo i, og egenandelen blir derfor relativt liten.

Hun sier at det er veldig varierende hvor mye lommepenger man bør ha med. Hun har selv klart å spare opp det hun tror vil holde de syv ukene hun skal være borte. Etter at hun fikk jobb hos Plan Norge har hun hatt nok penger til å sette av litt hver måned.

– Det er nok vanskeligere for dem som sliter med å få seg jobb. Studentbudsjettet er stramt, og månedsbeløpet er ikke stort nok til å kunne prioritere sparing. Derfor er lånekassen til stor hjelp.

Dekker selve reisen
Karen Brit Feldberg, seksjonsleder for utviklingsstudier, sier at studieturen utgjør en stor og svært viktig del av studiet. Elevenes utbytte av året, lærings- og holdningsmessig, ville vært betydelig dårligere uten studieoppholdet.

– Reisen skal supplere all teorien vi leser med konkrete erfaringer og opplevelser. Vi legger stor vekt på helhetsforståelse og tverrfaglig sammenheng i studiet. Forberedelsen går gjennom hele året, både angående sted, kulturforskjeller og metode for feltstudier.

Studieturen er obligatorisk og utgjør en økonomisk kostnad som studentene må dekke selv.

– Lånekassen gir stipend som dekker selve reisen. Opphold, mat og andre kostnader blir ikke dekket. Men til tross for dette har skolen erfaring med at det er få som har problemer når det kommer til penger. Studentene er klar over kostnaden og har regnet med den når de begynner på studiet. Hvor mye man bruker under selve oppholdet varierer mye.

Noen bruker bevisst svært lite, mens andre bruker mer. Mange av studentene har jobb ved siden av studiet, eller har spart til turen på forhånd. Turen er regnet som en stor opplevelse og motivasjon for å begynne på studiet.

(Foto: Privat)

Stengt for kommentarer.