Skaper karriere av gode historier

3. februar 2012 13:45 av Mathilde Aarvold Bakke 

Fortelling kan være mer enn bare underholdning og gi fordeler i arbeidslivet.

– Fortellingen er en bro mellom ulike mennesker – alle kan dele en fortelling uansett hvem de er, sier Lise Grimnes.

Grimnes mener det er helt grunnleggende for mennesket å fortelle. Vi forteller om våre liv, vi forteller om våre erfaringer og vi gjør det hele tiden. Grimnes mener den som kan fortelle en god historie kan komme langt.

– Å kle et budskap i fortellingens drakt er et mektig virkemiddel. Det handler om å engasjere, motivere og presentere et innhold gjennom fortellingens form, sier Grimnes.

Marianne Sundal mener at alle mennesker kan fortelle.

– Det er mer snakk om å bli bevisst på hva en fortelling er og hvordan man kan bruke den, sier Sundal.

– Fortelling er det utrykket som ligger mennesket nærmest, vi tenker i fortellinger. Hvert eneste menneske og liv er en stor samling med fortellinger, sier Sundal.

Nyttig på flere arenaer
Sundal mener fortelling kan være nyttig på flere arenaer, i forskjellige yrker og formidlingssituasjoner. Den er nyttig som salgsfortelling i næringslivet, for lærere og pedagoger som skal formidle kunnskapsstoff og for fortellere som har fortellingen som utrykk.

– Kraften i fortellingen ligger i at den fanger lytterne, man vil lytte til fortellinger, mener Sundal.

–Du kan jo selv tenke deg hvordan det er å høre på et foredrag hvor foredragsholderen bare prater, da er det lett å falle ut. Men idet han sier «Nå skal jeg fortelle dere om noe helt spesielt som skjedde en dag…»,vil jeg tro at du fanges opp igjen. I alle fall er det slik for meg, sier Sundal.

Pedagoger og utøvende kunstnere
Fortellergruppen Snirkelsnakk oppsto på Høgskolen i Oslo i 2002, hvor Sundal og Grimnes gikk på kurs i muntlig fortelling sammen.

– Jeg møtte Marianne i en kø, vi fant tonen og så var vi i gang. I begynnelsen var vi sjeleglade hver gang vi fikk en jobb, men etter hvert jobbet jungeltelegrafen med oss og vi fikk flere og flere jobber, sier Grimnes.

Fortellergruppen jobber både pedagogisk og utøvende, med kursvirksomhet og forestillinger. I februar skal gruppa delta på fortellerfestival i Skedsmo kommune.

–  Vi holder kurs i fortelling og formidling for lærere, barnehageansatte, skoleelever og forskjellige organisasjoner som vil bli bedre på formidling og muntlig fortelling. I tillegg er vi utøvende kunstnere, sier Sundal.

Stengt for kommentarer.